Прикачи файл

Вашите данни

* = Задължително поле
*Име на компанията
*Обръщение
*Име
*e-mail
*Телефонен номер
Държава
Адрес
Пощенски код
Град
IBAN-номер

Насрещна страна (Длъжник)

Име на компанията
*Обръщение
*Име
e-mail
Телефонен номер
Държава
Адрес
Пощенски код
Град

Искът

Размер на иска
Валута
Оспорен
Било ли е предоставяно делото преди това на друг посредник за събиране на вземания?
Бележки

Документи

Uploading ...
Добавете листа с неплатените фактури и прилежащите документи
Поставете вашите файлове тук
Добавете листа с неплатените фактури и прилежащите документи
Да, съгласен съм и приемам условията на полицата и Декларация за поверителност