Αστικές και εμπορικές διαφορές σε διασυνοριακό επίπεδο

Οι δικηγόροι που στελεχώνουν το διεθνές νομικό μας τμήμα φέρουν την ανάλογη εξειδίκευση και εξεζητημένη νομική γνώση που απαιτείται για τον επιτυχή χειρισμό υποθέσεων, που καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων από τους εξής κλάδους δικαίου:

  • ενοχικό δίκαιο
  • πτωχευτικό δίκαιο
  • αστικό δίκαιο
  • ζητήματα δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης
  • ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
  • δίκαιο μεταφορών
  • ναυτικό δίκαιο
  • δίκαιο αξιόγραφων
  • εταιρικό δίκαιο
  • είσπραξη/διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων

Επικοινωνήστε χωρίς καμία υποχρέωση μαζί μας μέσω του [email protected], συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε μας στον αριθμό (+30) 211 198 4942. Οι τηλεφωνικές μας συμβουλές δεν χρεώνονται.