Είσπραξη χρεών στο Μαυροβούνιο

Έχετε ανεξόφλητες εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες σας στο Μαυροβούνιο? Η εξειδικευμένη γνώση της νομοθεσίας καθώς των ιδιαιτεροτήτων που εδράζονται στην γλώσσα και στην κουλτούρα είναι στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχημένη είσπραξη των τιμολογίων σας στην Μαυροβούνιο.

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εταιρειών και επιχειρήσεων έναντι τρίτων στο Μαυροβούνιο

Αν διατηρείτε επαγγελματικές σχέσεις με πελάτες σας στο Μαυροβούνιο, θα γνωρίζετε ότι τα συναλλακτικά ήθη διαφοροποιούνται από την ελληνική κουλτούρα σε πολλά σημεία. Ομοίως διαφοροποιείται και η εκάστοτε νομοθεσία σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, γεγονός που θίγει αδιαμφισβήτητα τη θέση σας ως πιστωτή. Οι δικηγόροι μας κατέχουν εξειδικευμένη γνώση της νομοθεσίας στο Μαυροβούνιο, μιλούν Μαυροβουνιακά και είναι εξειδικευμένοι με τα αντίστοιχα συναλλακτικά ήθη στο Μαυροβούνιο.

Επιτυχής είσπραξη οφειλών στο Μαυροβούνιο

Έχετε απλήρωτες εμπορικές απαιτήσεις κατά πελατών σας; Συνίσταται σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσετε τα συμφέροντά σας. Στο Μαυροβούνιο προτείνεται πάντοτε να συνάπτετε πάντοτε συμφωνίες, μεριμνώντας για την τήρηση των εξής εγγράφων :

  • Υπογεγραμμένα συμφωνητικά μεταξύ των μερών
  • Γενικοί Όροι συναλλαγών
  • Παραγγελίες/ προσφορές/ αποδοχές αυτών
  • Τιμολόγια ή αντίγραφα αυτών
  • Δελτία αποστολής/ αποδεικτικά παραλαβής προϊόντων/υπηρεσιών
  • Τυχόν λοιπή αλληλογραφία με τους πελάτες σας (γράμματα, φαξ, email κλπ)

Εφόσον είναι εφικτό, σας προτείνουμε να μεριμνήσετε για την σύνταξη Γενικών Όρων συναλλαγών της επιχείρησής σας, τόσο στα ελληνικά όσο και στα σερβικά.

Με γνώμονα την εκάστοτε σχέση που τηρείτε με τον πελάτη σας, σε πρώτο στάδιο σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε με τον οφειλέτη σας και να διερευνήσετε τα αίτια της μη πληρωμής. Αν αποδειχθεί ότι ο οφειλέτης σας δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την απόπειρα επικοινωνίας σας, σας συμβουλεύουμε να αποστείλετε μια επείγουσα υπενθύμιση, στην οποία θα περιγράφετε ευκρινώς την απαίτησή σας και θα ορίζετε μια προκαθορισμένη προθεσμία, συνήθως αυτή των 14 ημερών, εντός των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Αν ο πελάτης σας δεν απαντήσει στην υπενθύμισή σας, τότε θα πρέπει άμεσα να αναθέσετε την υπόθεσή σας στην εταιρεία μας, προκειμένου να εκκινήσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησής σας. Επιδίωξή μας είναι να ανακτήσουμε την απαίτησή σας στο Μαυροβούνιο καταρχήν δια εξωδικαστικής επίλυσης, ενεργώντας επί τω σκοπώ της επίτευξης ενός συγκεκριμένου σχεδίου αποπληρωμής.

Εξωδικαστική και δικαστική είσπραξη οφειλών στο Μαυροβούνιο

Ευθύς αμέσως κατά την ανάθεση της υπόθεσής σας στην εταιρεία μας, θα απαιτήσουμε από τον οφειλέτη σας, τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά, να εξοφλήσει το χρέους του απέναντί σας. Σε πολλές περιπτώσεις επιδιώκουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του, πρόσωπο με πρόσωπο. Αν παρόλα αυτά ο οφειλέτης σας δεν ανταποκριθεί, τότε κατόπιν συνεννόησης μαζί σας, θα προβούμε στις προσήκουσες δικαστικές ενέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούμε ότι σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης συνειδητοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και ανταποκρίνεται στο χρέος του.

Η ομάδα των δικηγόρων μας κατέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται και τον τρόπο αποτελεσματικής εφαρμογής τους. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τα ενδεχόμενα έκβασης της υπόθεσής σας προκαταβολικά.

Είσπραξη οφειλών βάσει του ΄No Win, No Fee’ κανόνα

Αν δεν εισπράξουμε την απαίτησή σας, τότε δεν επιβαρύνεστε με την αποπληρωμή της δικής μας αμοιβής. Κατά την άποψή μας, είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας να καθορίζετε πάντοτε οι ίδιοι την ποιότητα του πληρεξουσίου δικηγόρου σας. Συνεπώς αν ο οφειλέτης σας δεν αποπληρώσει το χρέος του, θα επωμιστείτε αποκλειστικά και μόνο τα έξοδα του φακέλου (€150.00).

Είσπραξη ληξιπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων στο εξωτερικό

Εκτός από την ομάδα των δικηγόρων μας στα γραφεία μας στο Άμστερνταμ και το Βέχελ, μπορούμε περαιτέρω να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας από τα γραφεία που τηρούμε σε άλλες χώρες. Η εταιρεία μας Bierens τηρεί γραφεία στο Ντίσελντορφ, την Αμβέρσα, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, τη Νέα Υόρκη και τη Σανγκάη. Οι δικηγόροι που εργάζονται σε αυτά τα γραφεία μας μπορούν να σας φέρουν σε άμεση επαφή με τον οφειλέτη σας καθώς και να σας συνδράμουν στην επίλυση κάθε είδους διασυνοριακής εμπορικής διαφοράς με τους πελάτες σας.

Επικοινωνία

Οι δικηγόροι που εντάσσονται στη διεθνή νομική μας ομάδα προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης, κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου και είναι εξοικειωμένοι με την εφαρμοστέα νομοθεσία καθώς και με τις ιδιαιτερότητες ενόψει της διαφορετικής γλώσσας και των διαφορετικών συναλλακτικών ηθών στο Μαυροβούνιο. Ακριβώς επειδή εξειδικευόμαστε στην επίλυση διασυνοριακών εμπορικών απαιτήσεων, εμείς στην Bierens επιτυγχάνουμε πάντοτε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς και τις αρχές μας; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χωρίς καμία υποχρέωση.