Η φιλοσοφία μας

Η καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη του πελάτη μας καθώς και η είσπραξη των οφειλών που εκκρεμούν. Κάνουμε τα πάντα ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό , συμπεριλαμβανομένων των τόκων και του ποσού της αποζημίωσης εκ της αργοπορημένης αποπληρωμής  θα αποπληρωθεί από τον οφειλέτη. Παίρνουμε όλα τα δυνατά μέτρα  , ο οφειλέτης να επωμισθεί όλο το παρεμπίπτον κόστος από τη διαδικασία είσπραξης , εφόσον αυτό συμβαδίζει με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγής της εταιρίας σας. Πολλές φορές αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος για εμάς , αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό εφόσον για τον εντολέα μας αυτό θα αποδώσει δικαιοσύνη. Ακόμα στις διεθνείς υποθέσεις κάνουμε τα πάντα ώστε ο οφειλέτης να αναλάβει το βάρος της κάλυψης των επιπλέον εξόδων. Στόχος μας σε κάθε περίπτωση είναι να απονεμηθεί δικαιοσύνη στον πιστωτή.

Ανάθεση της υπόθεσης σας

Αμοιβές