Οι υπηρεσίες μας

Είσπραξη διασυνοριακών απαιτήσεων

Έχετε επιχειρηματικούς πελάτες στο εξωτερικό που δεν σας πληρώνουν; Η δικηγορική εταιρεία Bierens εξειδικεύεται στην είσπραξη διασυνοριακών επισφαλών απαιτήσεων.

Αστικές και εμπορικές διαφορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Χρειάζεστε νομική συνδρομή σχετικά με κάποια αστική ή/και εμπορική διαφορά μεταξύ της εταιρείας σας και του συνεργάτη σας; Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλο το φάσμα του εμπορικού, εταιρικού, πτωχευτικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Νομική συνδρομή στην διαχείριση πιστώσεων

Πόσο σημαντική είναι η πρόληψη σε τέτοιες υποθέσεις; Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχουν τρόποι για εξασφάλιση της θέσης σας εκ των προτέρων, και είμαστε πρόθυμοι να σας συμβουλεύσουμε προς τούτο.