Ομάδα

Ελλάδα
Ευρώπη
Λοιπές χώρες
Εμείς στην εταιρεία Bierens λειτουργούμε με προσήλωση στην υλοποίηση των στόχων των πελατών μας και ενεργούμε πάντα με επαγγελματισμό, αξιοπιστία και ακεραιότητα. Εισπράττουμε σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, ενώ εργαζόμαστε τόσο στη δική σας γλώσσα όσο και στη γλώσσα του οφειλέτη σας.