Σχετικά με εμάς

Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι εκ των οποίων 35 δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι στην Bierens Incasso Advocaten είναι έτοιμοι να σας παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Η Bierens διαθέτει τις νομικές γνώσεις και την ενέργεια των πιο εξειδικευμένων δικηγόρων. Αυτό διακρίνει και αναδεικνύει την Bierens ως  τον πιο έμπιστο συνεργάτη σας για τις υποθέσεις με τους οφειλέτες σας. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία που διαθέτουμε στην είσπραξη των απαιτήσεων , στο διεθνές ιδιωτικό δίκαιο , στο πτωχευτικό δίκαιο , στο δίκαιο των συμβάσεων , στο εμπορικό δίκαιο , στο δίκαιο των μεταφορών , στο ενοχικό και εμπράγματο δίκαιο καθώς και στη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την επιχείρηση σας .Ο στόχος , η δημιουργικότητα και η θέληση για επιτυχία είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν εδώ και τόσα χρόνια  τον χαρακτήρα της Bierens .Η οικονομική αξιοπιστία της Bierens υπογραμμίζεται με την υψηλότερη βαθμολογία 1 στη D & B Rating του Dun & Bradstreet. Επιπλέον , η Bierens Incasso Advocaten κατέχει επικυρωμένο πιστοποιητικό από την ISO 9001:2008 .

Aποστολή

Η  Bierens Incasso Advocaten είναι ο πιο ελκυστικός εταίρος για τις επιχειρήσεις για ανάθεση χειρισμού υποθέσεων είσπραξης απαιτήσεων στην Ευρώπη για B2B υποθέσεις.

 Όραμα

Οι περιπτώσεις των υποθέσεων είσπραξης απαιτήσεων γίνονται ολοένα και περισσότερο διεθνής και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι οφειλέτες προβάλλουν αντιρρήσεις. Η τηλεφωνική και η γραπτή επικοινωνία με τον οφειλέτη δεν είναι πλέον αρκετή. Οι δικηγόροι με διεθνή εμπειρία διαθέτουν τις γνώσεις και την επιμονή , ώστε το εκκρεμές ποσό να αποπληρωθεί και να αποδοθεί έτσι δικαιοσύνη στον πιστωτή.

Η  Bierens ξέρει να εντοπίζει τους οφειλέτες και γνωρίζει πως μπορεί να τους ‘παγιδεύσει’.

Ανάθεση της υπόθεσης σας

Αμοιβές