Νέα/Blog

 • Δευτέρα 17 Οκτώβριος 2016 | M.B. Lopez Morata (Belén)

  Η προθεσμία παραγραφής κατά το ισπανικό δίκαιο

  Είναι δυνατή η διεκδίκηση απαιτήσεων κατά το ισπανικό δίκαιο όταν πρόκειται για τιμολόγια με παλαιά ημερομηνία έκδοσης; Καταρχήν, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από τον Ισπανό πελάτη σας την εξόφληση του τιμολογίου σας. Πλην όμως, καμία απαίτηση δεν μένει ενεργής για πάντα. Όταν πρόκειται για τιμολόγια με παλαιά ημερομηνία έκδοσης, είναι πιθανό η αξίωση σας να έχει παραγραφεί. Ποια είναι όμως η προθεσμία παραγραφής κατά το ισπανικό δίκαιο; Υπάρχουν τρόποι διακοπής της παραγραφής; Με το παρόν άρθρο εξετάζουμε την προθεσμία παραγραφής και την διακοπή αυτής σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο.

  Διαβάστε παρακάτω
 • Δευτέρα 19 Μάιος 2014 | Marketing team

  Διεθνής δικαιοδοσία σε διασυνοριακές υποθέσεις: το πλεονέκτημα της ‘έδρας’ ή καλύτερα εκτός

  Στις ημέρες μας είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο οι συναλλαγές με επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός συνόρων. Αλλά που εντοπίζεται μια σημαντική διαφορά μεταξύ μια διασυνοριακής και εγχώριας έννομης σχέσης σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης; Μπορεί αυτή η διαφορά να υποβληθεί ενώπιον των εθνικών Δικαστηρίων ή η διαφορά θα πρέπει να εκδικασθεί ενώπιον των Δικαστηρίων των οποίων η έδρα βρίσκεται στη χώρα του άλλου μέρους; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να είναι καθοριστική για την απόφαση του Δικαστηρίου και για το εάν η έναρξη του δικαστικού αγώνα θα ήταν οικονομικά ωφέλιμη.

  Διαβάστε παρακάτω