Heeft u handelspartners in Dubai die hun facturen niet betalen aan u? Voor een succesvolle invordering van uw onbetaalde facturen in Dubai is goede kennis van de plaatselijke cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Indien u handel drijft met partners in Dubai is het u waarschijnlijk wel bekend dat de handelscultuur op een aantal vlakken niet overeenkomt met de Belgische. Ook de regelgeving is anders dan in België. Dit zorgt ervoor dat u eigenlijk al met een soort ‘achterstand’, een nadeel, begint met zakendoen met deze partij(en). Onze eigen advocaten zijn daarentegen wél volledig thuis in deze regelgeving, ook spreken zij de taal en kennen zij de handelstradities in Dubai, waardoor ook hier uiteindelijk rechtvaardigheid voor de crediteur kan worden bereikt.

Inhoud

Succesvol invorderen in Dubai

Afhankelijk van de relatie die u heeft met uw klant, is het aan te raden eerst contact met deze op te nemen en uitleg te vragen met betrekking tot de niet-betaling. Als blijkt dat uw klant gewoon niet wil betalen, zonder een ‘goede’ reden op te geven waar u eventueel zelf een redelijke communicatie en/of oplossing voor kan vinden, raden wij u aan om zelf meteen een eigen aanmaning te sturen. Omschrijf hierin duidelijk de factuur en alle details. Hou hierin ook een betaaltermijn aan. Hierbij adviseren wij om ongeveer een termijn van 14 dagen aan te houden.

Als uw klant niet reageert op deze aanmaning, dan is het het beste dat u uw dossier zo snel mogelijk overdraagt aan een van onze advocaten die gespecialiseerd is in uw problematiek, in dit geval dus het invorderen van onbetaalde facturen. De meeste vorderingen in Dubai weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een minnelijke betalingsregeling, te incasseren en volledig te regelen.

Het is eveneens belangrijk om, indien u een niet-betalende handelspartner heeft, alles duidelijk en schriftelijk vast te leggen en te documenteren. Bewaar met name uw:

  • Getekende overeenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Opdrachtbevestigingen;
  • Kopie van facturen;
  • Bewijs van levering of diensten;
  • De correspondentie met uw debiteur.

Buitengerechtelijk en gerechtelijk incasseren in Dubai

Wanneer u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur om te beginnen schriftelijk en telefonisch aanmanen tot betaling. Als de debiteur dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, krijgt u een duidelijk juridisch advies en wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart. Vaak zal de melding/dreiging van deze procedure uw Portugese debiteur alsnog tot betaling doen overgaan.

Onze eigen internationale advocaten weten exact wat de meest succesvolle middelen zijn en hoe ze deze moeten inzetten. Uiteraard wordt u vooraf altijd volledig en eerlijk geïnformeerd en geadviseerd over de slagingskansen in de procedures.

Incasso op basis van No Win, No Fee

Kunnen wij geen betaling ontvangen door bijvoorbeeld een debiteur die insolvabel blijkt, rekenen wij u geen honorarium aan. Naar onze mening moet u namelijk altijd kunnen kiezen voor de kwaliteit van een advocaat om u te kunnen bijstaan. Indien de debiteur niets kan betalen en we sluiten op die basis het dossier af, brengen we u enkel de basiskosten (€165,00) in rekening.

Incasso in Europa en daarbuiten

Naast onze in-house internationale advocaten in Veghel en Amsterdam zijn wij ook in staat om u te helpen vanuit onze andere kantoren in verschillende landen. Bierens heeft ook nog kantoren in Düsseldorf, Antwerpen, Parijs, Barcelona, New York en Shanghai. Vanuit deze landen kunnen onze plaatselijk gevestigde advocaten u meteen bijstaan en ingeschakeld worden om uw debiteur op te beginnen volgen en aan te manen. Ook bij incassozaken of andere zakelijke geschillen in andere landen op de wereld zorgen wij voor spoedige betaling van uw facturen door samen te werken met lokale partners.

Contact

Onze internationale advocaten uit verschillende Europese landen zijn goed op de hoogte van de regelgeving, taal en cultuur van deze landen. Doordat wij internationaal invorderen en communiceren in de taal van u en uw klant/debiteur, behaalt Bierens bij grensoverschrijdende incasso’s een optimaal resultaat. Wilt u graag meer weten over onze werkwijze? Neem dan zeker vrijblijvend contact met ons op.