Perintä Venäjällä

Onko yrityksellänne venäläinen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Laskujen maksamatta jättäminen tällä hetkellä on hyvin merkityksellinen ongelma Venäjällä. Syyt tällaiseen käyttäytymiseen ovat muun muassa; epävakaat taloudelliset olosuhteet, häikäilemätön liike-ajattelutapa ja oikeusjärjestelmän riittämättömyys – kaikki nämä tekijät toimivat esteinä maksujen suorittamisessa. Meidän venäläisillä perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun venäläinen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille heti ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Keskustellessaan velallisen kanssa olkaa ankaria;
 • Jatkuva soittaminen velalliselle voi johtaa velallisenne maksamaan;
 • Lähettäkää vain yksi täysin perusteltu maksumuistutus, jossa on selkeä yhteenveto kaikista maksamattomista laskuista;
 • Mainitkaa 7 – 15 päivän maksuaika muistutuksessa;
 • Suulliset sopimukset eivät ole yleisiä Venäjällä;
 • Yleisesti ottaen kaikki sopimukset edellyttävät virallistamista (allekirjoitukset ja leimat);
 • Kaikki ehdot on ilmoitettava velalliselle selkeästi mieluiten kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Perintä Venäjällä

Perintä Venäjällä

 • Venäläiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Venäläisillä perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Venäjän lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä venäjäksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että venäjä, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Venäjällä

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Venäjällä, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Venäjällä peritään vapaaehtoisesti, mutta oikeudellista väliintuloa on myös yleistä.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Sovintosopimus: Venäjällä maksusopimuksen laatiminen on usein tehokasta. Jotta neuvottelujen aikana päästäisiin sopimukseen, on tärkeää osoittaa ymmärrystä Venäläiselle osapuolelle;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Venäjällä on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

Summaarinen menettely (“Приказное  производство”): Jos vaatimuksenne on kiistaton (eli laskusta ei ole erimielisyyttä) ja saatavianne summa ei ylitä tietyn määrän asianajajamme voivat aloittaa Приказной  порядок” menettelyn. Nämä menettelyt voivat johtaa täytäntöönpanokelpoiseen asiakirjaan suhteellisen nopeasti ja tehokkaasti. Kun tuomioistuin on antanut päätöksensä, asianajajamme panevat sen täytäntöön;

Tavallinen siviiliprosessi (“Исковое производство”): Jos saatavianne ovat riitautettuja (ja velallinen on ilmoittanut syyt maksun vastustukseen), asianajajanne voi esittää vaatimuksen (“Иск”) velallista vastaan. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä) ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen.