Učitajte svoje potraživanje

Vaši podaci

*=Obavezni podaci
*Ime poduzeća
*Titula
*Ime i prezime
*E-mail
*Broj telefona
Država
Adresa
Poštanski broj
Grad
IBAN

Suprotna strana (dužnik)

Ime poduzeća
*Titula
*Ime i prezime
E-mail
Broj telefona
Država
Adresa
Poštanski broj
Grad

Potraživanje

Ukupno potraživanje
Valuta
Je li potraživanje sporno?
Je li potraživanje prethodno bilo predano na naplatu posredniku za naplatu potraživanja?
Napomene

Dokumenti

Uploading ...
Priložite listu troškova, uključujući i broj računa i uvjete plaćanja
Dovucite i ispustite Vaše datoteke ovdje.
Priložite listu troškova, uključujući i broj računa i uvjete plaćanja.