Adósságbehajtás Magyarországon

Amikor nemzetközi színtéren üzletel és határokon átnyúló adósságbehajtással kerül szembe, akkor az idegen nyelv, kultúra, illetve legfőképpen a külföldi jogszabályok okoznak fejtörést. Ezen felül a helyiek fizetési és adósságbehajtási szokásai és eljárásai nagyban különbözhetnek az Ön által megszokottaktól. Pontosan ezek miatt, a nemzetközi adósságbehajtás egy komplex feladat. Nemzetközi adósságbehajtásra specializálódott ügyvédi irodaként, több mint 60 év tapasztalával felvértezve készen állunk, hogy segítsünk Önnek adósságbehajtási ügyeiben.

Tippek arra az esetre, ha a adósai nem fizetnek Önnek:

 • Ne késlekedjen felszólító levelet küldeni, ha nem fizetnek Önnek időben;
 • Mindig jelezze levelében, hogy hány napja áll fenn a tartozás;
 • A fizetési határidő általában 20 nap;
 • Pontosan határozza meg a tartozás nemét és jellegét a számláján és a fizetési felszólításon;
 • A szóbeli megállapodások gyakoriak;
 • Levelében baráti hangnemet válasszon.

Adósságbehajtás Magyarországon

 • Nemzetközi adósságbehajtó ügyvédek jelenléte

Jogászként, nagyobb nyomást tudunk gyakorolni az adósaira, mint bármely más – például – ügynökség vagy vállalkozás, esetleg végrehajtó valaha is tudna. Ezen felül, ha az ügye bírói útra kerül, nem kell tovább keresnie, azonnal elvállaljuk a képviseletét. Így időt és pénzt spórol.

 • Egyedi adósságbehajtás

Egyedi megközelítésünk egy speciális technika alkalmazásában rejlik, melyet minden ügyfelünkre személyre szabunk.

Töltse fel a követelését itt

 • Őszinte, szakmai tanácsadás

Mindig egyenesen, őszintén szembesítjük Önt a tényekkel, hiszen ez az együttműködés alapköve. Az Ön érdekeit szem előtt tartva adjuk tanácsainkat, melynek következményeképpen szembesítjük Önt a lehetséges döntésekkel. Nem csupán a lehetőségeket, de a lehető legköltséghatékonyabb és legsikeresebb utat is bemutatjuk Önnek, hogy mihamarabb visszaszolgáltassuk, ami az Öné. Nálunk az integritás és az igazságosság szerepel az első helyen.

 • Gyors adósságbehajtás

Mindenkinek az áll érdekében, ha ügyét minél gyorsabban és hatékonyabban intézzük el. Amennyiben ügyét 16:00 (Közép Európai Idő) óra előtt küldi el nekünk, akkor még aznap elkezdünk vele foglalkozni. Adósainak csupán néhány nap haladékot adunk. Segítségünkkel ura lesz a helyzetnek!

Adósságbehajtás Magyarországon

Az adósságbehajtás hazánkban két szakaszra osztható. Az első a nem-peres eljárás, melynek lényege, hogy bírói beavatkozás nélkül folyik az eljárás. A második, tehát a peres eljárás lényege pedig, hogy a bíróság előtt járunk el ügyében. Ügyvédi irodánk mindkét szakaszban el tudunk járni, teljeskörű képviseletet nyújtva Önnek. A legtöbb esetben a bíróság bevonása nélkül sikerül megoldani az ügyeket.

1. Nem-peres Adósságbehajtás

Főszabályként mindig peren kívüli eljárás keretében próbáljuk elintézni ügyeit. Mivel a bíróság előtti peres eljárás gyakran költséges, amennyire csak lehet – az Ön érdekében – elkerüljük azt. Elsőkörben felvesszük a kapcsolatot az adósával, hogy követeljük az Ön tartozását. Ezen a ponton a következő lehetőséget vannak:

 • Írásbeli felszólító levél és telefonos megkeresés: Adósának írásbeli felszólító levelet küldünk és felvesszük a kapcsolatot vele az adósságának rendezése végett, felkérjük, hogy fizessen az elkövetkezendő napokon belül a kamatokkal és költségekkel együtt;
 • Fizetési megállapodás készítése: Amennyiben szükséges, valamilyen fizetési megállapodás útján hajtjuk be adósságát;
 • További jogi lépésekre való figyelmeztetés: Ennek hatására az adósok gyakran hajlamosabbak a fizetésre.

2. Peres Adósságbehajtás

Amennyiben adósa nem hajlandó fizetni a nem-peres eljárás folyamán, úgy az Önnel való egyeztetés után megkezdjük a peres eljárást. Mindig minden esetben értesítjük Önt az eljárás különböző szakaszairól, a költségeikről és sosem teszünk meg semmilyen lépést az Ön beleegyezése nélkül. Több olyan eljárás is van, amelynek segítségével megkezdhetjük a pénze behajtását az adósától. A legfontosabbak a következőek:

 • Fizetési meghagyás: A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, melyre – ha e törvény másként nem rendelkezik – a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
 • Hagyományos eljárás: Ügyvédeink keresetlevelet küldenek a bíróságra annak érdekében, hogy meginduljon az eljárás az Ön tartozásának visszaszerzése érdekében. Ezután a bíróság tárgyalást tűzhet ki, aminek keretében a felek – Ön és adósa – felsorakoztathatják érveiket. Legtöbb esetben azonban az adós nem vitatja a keresetet. Általában megfelelő bizonyítékok birtokában a bíróság a hitelező javára dönt.
 • Európai Fizetési Meghagyás: Abban az esetben, ha nem vitatott adóssága van egy EU tagállami adóssal szemben, lehetőségünk van Európai Fizetési Meghagyás kibocsátására. Ügyvédeink mindig figyelembe veszik ennek lehetőségét és ennek megfelelően adnak Önnek tanácsot.
 • Az Európai Fizetési Meghagyás esetén a hitelező általában kitölt egy standard formanyomtatványt, melyet aztán lead a helyi bíróságon. Ezután a bíróság kibocsátja a fizetési meghagyást. Eztán az adósnak 30 nap áll a rendelkezésére, hogy erre reagáljon, illetve, hogy a követelést vitassa. Ha ez az időszak úgy telik el, hogy az adósé a meghagyásra nem reagál, a bíróságtól kérelmezhető, hogy a fizetési meghagyást végrehajthatóvá nyilvánítsa. Ez egy érvényes és végrehajtható határozat, melyet minden tagállam elfogad és minden tagállamban behajtható. Ez egy gyors és olcsó eljárás, mely minden uniós tagállamban használható. Az egyetlen hátránya, hogy csupán nem-vitatott követelésekre alkalmazható. Az eljárás, így a fizetési meghagyás maga is, akkor alakul át peres eljárássá, ha az adós vitatja és a hitelező folytatni kívánja a polgári peres eljárást.