הגשת תלונה

מלא את הנתונים שלך בצורה מאובטחת באמצעות חיבור ה- SSL שלנו.
אינך זקוק לחשבון כדי להעביר אלינו את התלונה שלך.

1. הפרטים שלי

*= נדרש
שם החברה
איש קשר
מייל
מספר טלפון
מדינה
כתובת מגורים
מיקוד
עיר

2. בעל חוב

*= נדרש
שם החברה
איש קשר
מייל
מספר טלפון
מדינה
כתובת מגורים
מיקוד
עיר

3. התלונה

סכום
באיזה חשבון נוכל להפקיד את הסכום שנגבה?
האם התלונה הועברה בעבר לגוף המתמחה בגביית חובות?
?האם בעל החוב הציג הסבר מדוע הוא לא משלם את החוב
הערות
הוסף מסמכים
Uploading ...
גרור והעלה את את החשבוניות / רשימת החיובים/ התכתבויות כאן.
חפש מסמכים
הצג סיכום של סכום החוב כולל מספר חשבונית ותנאי התשלום

4. אשר

הפרטים שלי

בעל חוב

סכום:
*= נדרש
Yes, I agree with the policy and the Privacy statement
לחץ על "שלח את תלונתך" ומיד נתחיל לטפל בזאת.