Evelien de Haas

Evelien de Haas

עורכת דין

DATE SWORN IN:
06/22/2012
JURISDICTIONS:
מסחר בינלאומי ותחבורה, גביית חובות, דיני חוזים, אחריות משפטית, סדר דין, משפט פרטי בינלאומי, דיני חוזים לוקליים, דיני חוזים בינלאומיים
EXPERTISE:
ניסוח ובדיקת חוזים, גביית חובות בהולנד, גביית חובות, הסכם הקצאה, הפרת חוזה, ליטיגציה, ייעוץ משפטי במקרה של הפרת חוזה, ערוך וסקור את התנאים הכלליים
BRANCHE:
מסחר ותעשייה, אופנה, תחבורה