Seminar 'Mijn klant is failliet, wat nu?'

donderdag 23 maart 2017

Tijd: 13.00 - 18.00
Locatie: Veghel
Door: Wendy Hekkelman en Raymond Arnoldus

Het afgelopen jaar zijn er ruim 5.000 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet gegaan. Maar wat zijn de gevolgen als één van uw klanten failliet gaat? Lopen de contracten dan gewoon door? En wat als uw failliete klant nog rekeningen heeft openstaan? In onze praktijk worden deze vragen regelmatig gesteld. Raymond Arnoldus en Wendy Hekkelman, beide advocaat en curator, verzorgen daarom een seminar waarin ze alle ins en outs vertellen rondom faillissementen.

Tijdens het seminar komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het faillissement van mijn klant zo min mogelijk impact op mijn bedrijf heeft?
  • Hoe kan ik het beste handelen als mijn klant een faillissement boven het hoofd hangt?
  • Welke rechten en plichten heb ik als een klant daadwerkelijk failliet gaat?
  • Wat kan ik doen als ik nog een openstaande rekening heb bij mijn failliete klant?
  • Welke onderhandelingsruimte is er bij de curator?

Heeft u daarnaast zelf een vraag of een onderwerp dat u graag behandeld ziet tijdens dit seminar? Uw input is van harte welkom! Geef bij uw inschrijving aan van welk onderwerp u meer informatie wil krijgen, dan zorgen wij ervoor dat dit (al dan niet anoniem) in het seminar terug komt. 

Tijdschema:

13.00 uur            Inloop
13.30 uur            Start seminar - Wat kunt u regelen VOORDAT uw klant failliet gaat?
15.00 uur            Pauze
15.30 uur            Wat kunt u nog doen TIJDENS het faillissement van uw klant?
17.00 uur            Borrel
18.00 uur            Einde


Inschrijven

* = verplicht

Persoonlijke gegevens: Deelnemer(s):

If you want to add more people, please contact us.

Extra deelnemer toevoegen