Workshop 'Incasso en executie'

donderdag 23 januari 2014

14.00 - 16.30

In samenwerking met Parket Alliance organiseert Bierens Incasso Advocaten op 23 januari een workshop ‘Incasso en executie’. Dit is een besloten workshop voor de leden van de Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs. 

In deze bijeenkomst zal de juridische positie van de crediteur worden besproken aan de hand van een aantal onderwerpen. De volgende punten zullen aan de orde komen:

  • Schade beperken bij faillissement
  • Algemene voorwaarden
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Retentierecht
  • Pandrechten en hypotheekrechten
  • Wanneer beslagleggen
  • Schuldsanering
  • Incassokosten innen

Doelgroep

Leden van de Alliance van Parket Fabrikanten en Importeurs. Alliance is een brancheorganisatie, bestaande uit twaalf parketfabrikanten en -importeurs die allen vooraanstaande spelers zijn op de nationale en internationale parketmarkt.

Sprekers

De sprekers tijdens deze workshop zijn: mr. T.M. van Berkel van Bierens Incasso Advocaten en mr. H.P. Kamerbeek.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de bibliotheek van Bierens Incasso Advocaten, aan de Zuidkade 5 in Veghel.

Deelnamekosten

Dit is een besloten workshop. U kunt zich hier helaas niet voor inschrijven.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met  Wanda Oudraad,  afdeling Marketing via tel. 0413 - 31 17 77.


Inschrijven

* = verplicht

Persoonlijke gegevens: Deelnemer(s):

If you want to add more people, please contact us.

Extra deelnemer toevoegen