Blogs

 • 2 dec '16

  Sinds enige tijd staan er een aantal veranderingen op stapel in de rechtspraak. De rechtspraak moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten vooral sneller en eenvoudiger worden. Dat is het doel van het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Dit beoogt dus een modernisering van de huidige rechtspraak,die vooral schriftelijk en soms zelfs per fax verloopt. Vanaf begin 2017 treden de wetsvoorstellen – die inmiddels zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer – gefaseerd in werking.

 • 27 sep '16

  Heeft uw organisatie te maken met oude facturen die nog steeds niet betaald zijn door uw Spaanse klant? In dat geval kunt u de Spaanse klant sommeren om de factuur alsnog te betalen. Een vordering blijft echter niet eeuwig geldig. Wanneer een factuur te oud is, is het mogelijk dat de factuur inmiddels is verjaard. Maar wanneer is een vordering volgens het Spaanse recht verjaard? En hoe kunt u deze verjaring stuiten zodat u de verjaring kunt voorkomen? Dit artikel geeft inzicht in de verjaringstermijn in Spanje en het stuiten van een verjaringstermijn bij vorderingen op Spaanse debiteuren.

 • 14 sep '16

  Doet uw bedrijf zaken met Griekse ondernemingen en maakt u zich zorgen over de huidige economische situatie in Griekenland? Heeft u momenteel langdurig openstaande facturen bij een Griekse debiteur? Twijfelt u of uw Griekse zakenpartner zich aan de afspraken van uw deal houdt? In deze blog licht Maria Fotsala, Griekse advocaat bij Bierens Incasso Advocaten, de huidige situatie in Griekenland toe.

 • 6 sep '16

  Portugese bedrijven hebben een andere mentaliteit dan wij gewend zijn. Incassospecialist Stephanie Mendonça legt uit.

 • 26 aug '16

  De Spaanse fiscus heeft voor de tweede keer een lijst met wanbetalers online gezet.

 • 24 aug '16

  Op 1 juli 2016 is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Dit houdt in dat een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude, tijdelijk geen bestuurder (meer) mag zijn in dezelfde of een andere organisatie. Mijn verwachting is echter dat dit verbod op dit moment niet zal werken. In dit blog geef ik een toelichting.

 • 28 jul '16

  Als u ondernemer bent, dan heeft u te maken met BTW. In de meeste gevallen wordt deze BTW doorberekend aan uw klant. Deze BTW moet u afdragen aan de Belastingdienst. Wanneer u een klant heeft die niet betaalt, heeft u de mogelijkheid om de afgedragen BTW terug te vragen. De regels rondom het terugvragen van BTW worden zowel door het bedrijfsleven als de Belastingdienst als tijdrovend en ingewikkeld ervaren. Om die reden stelt het kabinet nu voor om met ingang van 1 januari 2017 de BTW teruggaafregelingen te vereenvoudigen.

 • 13 jul '16

  Wanneer u een openstaande rekening heeft bij een Spaanse klant, kunt u naar de rechter stappen om de debiteur alsnog te laten betalen. Indien er sprake is van slecht functioneren van de bestuurder, kan deze bestuurder via de rechter persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van het bedrijf.

 • 27 jun '16

  Op 21 juni 2016 is er een wet aangenomen die het makkelijker maakt voor bedrijven om door te starten na een faillissement. Met de wet “Continuïteit Ondernemingen I” krijgt de stille curator een wettelijke grondslag.

 • 24 jun '16

  Op donderdag 23 juni vond het referendum plaats waarbij de Britten konden kiezen: Brexit (uit de EU stappen) of Bremain (in de EU blijven). Dit referendum is zonder twijfel een van de meest belangrijke momenten uit de recente geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Na een hevige strijd tussen het voor- en tegenkamp werd vrijdag 24 juni de uitslag bekend gemaakt. Ruim 52 procent stemde voor Brexit, wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen. De daadwerkelijke gevolgen zijn nog niet bekend. Tot dusver is er nooit een lidstaat uit de Europese Unie gestapt. Onze advocaat Amy Cotter schetst een aantal mogelijke juridische gevolgen.

 • 17 jun '16

  Het is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws geweest: de overheid geeft mensen met schulden de mogelijkheid tot een half jaar adempauze. De gemeente van de desbetreffende persoon kan een verzoek aan de rechtbank doen voor deze adempauze. Dit verzoek heet het breed moratorium. Tijdens deze adempauze heeft het voor de schuldeisers geen zin om aanmaningen, incasso’s of deurwaarders naar de schuldenaar te sturen. Om in dit traject te komen, moet een schuldenaar dus contact opnemen met zijn gemeente. In de vele nieuwsartikelen over de in te voeren adempauze voor schuldenaren, gaat het voornamelijk om mensen met persoonlijke schulden. Maar hoe zit het bij zakelijke schulden? Komen ondernemers met zakelijke schulden ook in aanmerking voor een half jaar adempauze?

 • 8 jun '16

  Als internationale ondernemer doet u regelmatig zaken in Europa, waaronder in Frankrijk. Onlangs heeft u producten geleverd aan een Franse klant. Conform afspraak heeft u kort hierna de factuur van €3000,- gestuurd. De Franse klant gaf aan tevreden te zijn over de geleverde producten, maar de betaling van de factuur blijft echter uit. Ook nadat de betalingstermijn is verstreken. Wanneer u contact opneemt met deze Franse debiteur, geeft hij aan niet in staat te zijn om de factuur direct te betalen. De Franse debiteur wil het bedrag in zes maandelijkse termijnen voldoen. Wat kunt u als ondernemer in een dergelijk geval het beste doen? Akkoord gaan met de eisen van de Franse debiteur en hem vertrouwen op zijn woord?

 • 26 mei '16

  Per faillissement verliezen gemiddeld 7,5 werknemers hun baan. Gezien het grote aantal faillissementen worden dan ook steeds meer werknemers met het faillissement van hun werkgever geconfronteerd. Vrijwel altijd zal de curator kort na het faillissement tot opzegging van de arbeidsovereenkomst overgaan.

 • 20 apr '16

  Stel u de volgende situatie voor: een chauffeur wordt als uitzendkracht bij een inlener te werk gesteld. Hij raakt met de vrachtwagen een historische poort en veroorzaakt schade tijdens zijn werkzaamheden. Vervolgens betaalt de inlener de factuur van het uitzendbureau niet. De inlener vindt namelijk dat de chauffeur schade heeft veroorzaakt en het uitzendbureau daarvoor nu verantwoordelijk is. Is dit terecht? In de praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met het verweer, dat de uitzendkracht schade heeft veroorzaakt bij de inlener of derden. Maar is het uitzendbureau in deze gevallen daadwerkelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitzendkracht?

 • 31 mrt '16

  Het incasseren van vorderingen is in de loop der jaren steeds complexer geworden. In 1990 bestond er nog geen onderscheid tussen B2B en B2C incasso. Incasso’s werden met name gedaan door incassobureaus en deurwaarders. Een briefje van een incasso-organisatie was vaak al voldoende om betaling af te dwingen.

Pagina's