Blogs

 • 14 apr '17

  Wilt u graag een filiaal openen in Duitsland? Onze Duitse advocaten geven drie tips waar u rekening mee dient te houden wanneer u met uw bedrijf de grens over wilt steken.

 • 4 apr '17

  Een accountant heeft echter niet alleen een zorgplicht ten opzichte van zijn opdrachtgever. Het is al langer bekend dat deze zorgplicht zich in sommige gevallen uitstrekt richting derden. Dat betekent dat een accountant onder bepaalde omstandigheden ook aansprakelijk gesteld kan worden door derden. Dit aspect is de laatste tijd behoorlijk in beweging en zijn er verschillende uitspraken door rechters hierover gedaan.

 • 31 mrt '17

  Op 17 juni 2016 schreef ik een blog over de adempauze voor personen met schulden. De overheid wil mensen met schulden een mogelijkheid geven tot een half jaar adempauze. Deze adempauze (ook wel de afkoelingsperiode genoemd), is geregeld via het besluit ‘Breed moratorium’ en is bedoeld ter stabilisering van de financiële situatie van mensen met schulden. Dit besluit treedt op 1 april 2017 in werking.

 • 21 mrt '17

  Als gevolg van de economische crisis zijn er sinds 2008 steeds meer Griekse ondernemingen naar Bulgarije verhuisd. Ten minste, op papier dan. In eerste instantie lijkt er weinig mis te zijn met deze trend, het is juridisch gezien namelijk gewoon toegestaan. Toch zitten er wat haken en ogen aan deze constructie waarbij Griekse ondernemingen zich zogenaamd vestigen in Bulgarije. Zeker wanneer deze organisatie openstaande rekening niet meer betaalt.

 • 13 mrt '17

  Eerder schreef ik dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” heeft aangenomen. Het moest echter ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 7 maart eveneens ingestemd met de wet om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan.

 • 6 mrt '17

  Spaanse overheidsinstanties (“administraciones”) hebben een aanzienlijke schuld bij particuliere rechtspersonen, of dit nu privépersonen zijn of ondernemingen, Spanjaarden of buitenlanders. Een vluchtige blik op de cijfers van het Spaanse Ministerie dat belastingen en het openbaar beleid overziet, wijst uit dat in 2015 de schuld van de diverse gemeentes euro 29,024,688,00 bedroeg, waarbij de gemeente Madrid bovenaan de lijst staat met een bedrag ad euro 4.767.315.000.

 • 21 feb '17

  Goed nieuws voor MKB bedrijven: de Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” aangenomen. Met dit wetsvoorstel mogen grote ondernemingen tegenover het MKB geen betalingstermijn langer dan 60 dagen meer hanteren. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer worden aangenomen.

 • 13 feb '17

  Met regelmaat word ik door de rechtbank Oost-Brabant benoemd tot curator in faillissementen van natuurlijk personen en rechtspersonen. Daarnaast ben ik werkzaam als advocaat en sta ik in die hoedanigheid ondernemingen bij die als schuldeiser zijn betrokken bij een faillissement, doordat zij bijvoorbeeld goederen of diensten hebben geleverd waarvan de facturen onbetaald zijn gebleven.

 • 3 feb '17

  Begin 2016 lieten we weten dat de Netherlands Commercial Court (NCC) per 1 januari 2017 zou starten. Dit is echter niet het geval, ondanks dat dit het streven was van de Rechtspraak. In december 2016 is het wetsvoorstel voor de NCC pas ter consultatie aangeboden. Dit betekent dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van het wetsvoorstel en hun ideeën hierover kenbaar mogen maken. Pas na deze fase kan de NCC starten. In mijn blog geef ik een toelichting op de NCC en het bijbehorende wetsvoorstel.

 • 24 jan '17

  Sinds kort heb ik er een aantal nieuwe collega’s bij: Tadej Francelj uit Slovenië, Jekaterina Titova uit Rusland, Georgi Georgiev uit Bulgarije en David Meszaros uit Hongarije. Deze advocaten en juristen volgen binnen onze organisatie een traineeship, waarbij ze zich zowel op juridisch vlak als op commercieel vlak ontwikkelen. Ze leren niet alleen het traditionele advocatenvak, maar ook hoe ze hun eigen business moeten runnen. Met behulp van dit ambitieuze project willen we over een paar jaar in heel Europa onze dienst kunnen aanbieden. Aan mij is gevraagd om deze vier jonge talenten wat meer te vertellen over het rechtssysteem in Nederland. Uiteraard ben ik andersom ook benieuwd naar hoe het er in hun land aan toe gaat. Ik weet namelijk van mijn andere internationale collega’s dat de handelscultuur in andere landen vaak verschilt van de handelscultuur die wij in Nederland kennen. Ook de beste manier om een debiteur te benaderen, kan per land verschillen. Reden om mijn nieuwe collega’s eens te ondervragen over deze onderwerpen.

 • 16 dec '16

  Regelmatig nemen verontruste klanten contact met mij op. Zij hebben namelijk te maken met een failliete klant die ondanks het faillissement toch door lijkt te gaan met de onderneming. Zeker wanneer er sprake is van een eigendomsvoorbehoud, krijgt u al snel het idee dat iemand uw spullen aan het verkopen is. De verkoop op zich is natuurlijk niet verontrustend, als u uiteindelijk maar vanuit de verkoopopbrengst wordt betaald. Maar dit laatste is absoluut geen zekerheid. Onze verontruste klanten vragen zich daarom af hoe zij het beste kunnen handelen in een dergelijke situatie. In mijn blog zal ik dit uitleggen en ingaan op een voorbeeld dat zich onlangs heeft voorgedaan.

 • 8 dec '16

  Sinds de uitkomst van het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk bekend werd, is het niet langer de vraag of Brexit plaats gaat vinden, maar hoe Brexit gerealiseerd gaat worden. De regering stelt dat het zelfstandig kan handelen en het lidmaatschap van de Europese Unie kan opzeggen (onder Artikel 50, Verdrag van de Europese Unie) zonder dat daarover in het Parlement gestemd hoeft te worden. Velen vrezen echter dat de overheid hierdoor teveel macht krijgt en zijn van mening dat hierover wel degelijk in het Parlement gestemd moet worden.

 • 2 dec '16

  Sinds enige tijd staan er een aantal veranderingen op stapel in de rechtspraak. De rechtspraak moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten vooral sneller en eenvoudiger worden. Dat is het doel van het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Dit beoogt dus een modernisering van de huidige rechtspraak,die vooral schriftelijk en soms zelfs per fax verloopt. Vanaf begin 2017 treden de wetsvoorstellen – die inmiddels zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer – gefaseerd in werking.

 • 27 sep '16

  Heeft uw organisatie te maken met oude facturen die nog steeds niet betaald zijn door uw Spaanse klant? In dat geval kunt u de Spaanse klant sommeren om de factuur alsnog te betalen. Een vordering blijft echter niet eeuwig geldig. Wanneer een factuur te oud is, is het mogelijk dat de factuur inmiddels is verjaard. Maar wanneer is een vordering volgens het Spaanse recht verjaard? En hoe kunt u deze verjaring stuiten zodat u de verjaring kunt voorkomen? Dit artikel geeft inzicht in de verjaringstermijn in Spanje en het stuiten van een verjaringstermijn bij vorderingen op Spaanse debiteuren.

 • 14 sep '16

  Doet uw bedrijf zaken met Griekse ondernemingen en maakt u zich zorgen over de huidige economische situatie in Griekenland? Heeft u momenteel langdurig openstaande facturen bij een Griekse debiteur? Twijfelt u of uw Griekse zakenpartner zich aan de afspraken van uw deal houdt? In deze blog licht Maria Fotsala, Griekse advocaat bij Bierens Incasso Advocaten, de huidige situatie in Griekenland toe.

Pagina's