Bierens Barometer

  • dinsdag 2 juli 2013 | Marketing afdeling

In onze Bierens Barometer van 7 maart 2013 hadden we u er al voor gewaarschuwd. Het CBS kwam met een dalend aantal faillissementen terwijl wij in onze praktijk daarentegen een sterk stijgende lijn in het aantal faillissementsaanvragen konden zien. Inmiddels wordt deze lijn ook door het CBS bevestigd. Wat dat betreft heb ik misschien goed nieuws, want vanaf de maand maart 2013 is het aantal faillissementsaanvragen door ons kantoor licht gedaald en in april 2013 en mei 2013 zelfs behoorlijk gedaald. We zitten daar inmiddels lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit zou moeten betekenen dat het aantal faillissementsaanvragen en daarmee uiteindelijk ook het aantal uitgesproken faillissementen, althans voorlopig, over haar hoogtepunt is. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer en het aantal aanvragen blijft op een hoog niveau.

Graag wil ik u een wel overwogen advies meegeven. Laat indien mogelijk uw debiteuren, uiterlijk één week voor aanvraag voor de vakantieperiode in uw regio, betalen en kondig anders aan dat de vordering ter incasso uit handen zal worden gegeven.

Dan kunnen wij trachten uw vordering, nog voordat uw debiteur op vakantie gaat, te incasseren. In ieder geval kunnen wij ervoor zorgen dat een groot gedeelte van het openstaande bedrag dan alvast geïncasseerd is en dat tijdens zijn vakantieperiode een eventuele betalingsregeling doorloopt. We zullen uw debiteur in ieder geval meegeven dat hij niet op vakantie kan gaan zonder uw vordering goed met ons geregeld te hebben, omdat hij anders het risico loopt failliet te zijn op het moment dat hij van zijn vakantie terugkomt. Houdt u er rekening mee dat als u te laat bent, dat u het risico loopt dat na afloop van de zomervakantie bij een groot deel van uw debiteuren de portemonnee volledig leeg is. En als u dan pas actie onderneemt, is de kans groot dat u achter het net vist!

Reageren