Bierens Barometer

  • donderdag 7 maart 2013 | Marketing afdeling

Zoals u weet draaien wij sinds kort op een nieuwe softwaresysteem. De rapportagemodule is nog niet geheel opgeleverd en dus moet ik het in de eerste Barometer van 2013 doen met wat globale gegevens. Maar het zal u niet verbazen dat deze gegevens wijzen in dezelfde richting als het nieuws dat de laatste tijd al via diverse media op u af is gekomen. In onze laatste Barometer gaven we het al aan, dat ondanks dat het driemaands voortschrijdende gemiddelde volgens het CBS aan het dalen was wij u al waarschuwden voor de stijgende trend die bleek uit onze praktijk.

Wij ontkomen er niet aan dat er op dit moment toch wel erg veel faillissementsrekesten de deur uit gaan; dit betekent dus dat ook te verwachten valt dat het aantal faillissementsuitspraken vooralsnog op een hoog niveau blijft liggen en waarschijnlijk de eerstkomende maanden zelfs zal gaan stijgen. Desalniettemin vind ik toch dat er nog steeds goed wordt betaald op incassozaken. En dat ondanks het feit dat het aantal disputen enorm is gestegen. Debiteuren stellen de betalingen jegens de leveranciers steeds meer uit en ik kan me voorstellen dat het voor debiteurenbeheer lastig is om vorderingen geïncasseerd te krijgen. Als de zaak uit handen wordt gegeven en wij flink druk zetten, al dan niet in combinatie met een faillissementsaanvraag, komt er toch nog steeds betaling. Bedrijven willen op hun centen blijven zitten zolang als ze kunnen, maar als wij om de hoek komen kijken dan houdt dat spelletje op. Ik schrijf dit niet om te preken voor onze eigen parochie, maar u zult deze gang van zaken waarschijnlijk zelf wel herkennen in uw dagelijkse praktijk.

Dus blijkbaar is er nog voldoende geld zo her en der opgebouwd of opgepot en mijn gevoel zegt dat ik u in de volgende Barometer beter nieuws te melden heb. Wel blijft het zaak dat u goed achter uw geld aan blijft zitten, want zeker nu geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Tags: 
Reageren