Brexit: onze Britse advocaat Amy Cotter schetst juridische gevolgen

Op donderdag 23 juni vond het referendum plaats waarbij de Britten konden kiezen: Brexit (uit de EU stappen) of Bremain (in de EU blijven). Dit referendum is zonder twijfel een van de meest belangrijke momenten uit de recente geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Na een hevige strijd tussen het voor- en tegenkamp werd vrijdag 24 juni de uitslag bekend gemaakt. Ruim 52 procent stemde voor Brexit, wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zal stappen. De daadwerkelijke gevolgen zijn nog niet bekend. Tot dusver is er nooit een lidstaat uit de Europese Unie gestapt. Onze advocaat Amy Cotter schetst een aantal mogelijke juridische gevolgen.

Welke scenario’s zijn mogelijk?
Hoewel het referendum in het Verenigd Koninkrijk niet bindend is, heeft de Britse regering aangegeven de wil van het volk te respecteren. Nu het Britse volk voor Brexit heeft gekozen, moet de Britse overheid een officieel verzoek indienen bij de Europese Unie, conform Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Zodra dit officiële verzoek is ingediend, is er geen weg meer terug. Er zal dan een periode van twee jaar aanbreken waarin het Britse vertrek geformaliseerd wordt. David Cameron (Conservative Party) heeft medegedeeld dat hij zich komende herfst zal terugtrekken als premier van het Verenigd Koninkrijk. Een nieuwe leider zal door zijn partij gekozen gaan worden. In de ogen van Cameron moet deze nieuwe leider de Brexit formaliseren en onderhandelen met de EU-lidstaten over de voorwaarden van het Britse vertrek. Deze mening wordt overigens niet gedeeld door de grootste oppositie partij Labour. Zij stellen namelijk dat de belangen van het Britse volk zonder vertraging behartigd moeten worden. De mogelijkheid bestaat dat er een patstelling ontstaat. Het Verenigd Koninkrijk kan de Europese Unie immers niet forceren om onderhandelingen over het vertrek te starten. Dit geldt andersom ook, ook de Europese Unie kan de Britten niet forceren om gelijk om tafel te gaan.

Wat zijn de juridische implicaties?
Ik verwacht grote gevolgen te ondervinden voor mijn dagelijkse praktijk als Britse advocaat bij Bierens Incasso Advocaten. Hieronder bied ik een toelichting over de verwachte veranderingen.

  • Geldend recht en rechtbankkeuze
    In bijna alle algemene voorwaarden is een artikel opgenomen waarin staat welk recht op een internationaal conflict van toepassing is. Bovendien is vaak in de algemene voorwaarden opgenomen van welk land de rechtbank is bevoegd. In sommige gevallen is er echter niets over het geldend recht en de rechtbankkeuze bepaald. In dat geval schiet het Europees recht te hulp. Nu het Verenigd Koninkrijk heeft besloten de EU te verlaten, heerst er onduidelijkheid over welk type handelsmodel de Britten gaan gebruiken. De keuze kan worden voor bijvoorbeeld het Noorse model of het WTO-model.
  • Service
    ‘Service’ is de officiële term voor het uitreiken van een dagvaarding aan de wederpartij. Momenteel is dit proces versimpeld voor internationale geschillen door regels vanuit de Europese Unie. Wanneer de Britten niet zouden besluiten de nu leidende Lugano Conventie te volgen, moet een partij goedkeuring gaan vragen bij de Britse Rechtbank om toestemming te verkrijgen om een internationale aanklacht in te dienen.
  • Erkenning en handhaving
    Mochten de Britten de Lugano Conventie niet volgen, dan ontstaan er vraagtekens of de Europese Unie beslissingen van de Britse rechtbanken zal accepteren. Op dit moment wordt een vonnis over en weer door Europese lidstaten erkent. Deze situatie kan veranderen, omdat een Brits vonnis in de toekomst niet meer automatisch wordt erkend. Op dit moment is dat uiteraard nog wel het geval.

Tot slot
In deze blog ligt de focus voornamelijk op een aantal juridische scenario’s. Zoals al eerder aangegeven: de exacte gevolgen van de Brexit zijn nog niet helemaal bekend.

Persoonlijk moet ik toegeven enorm teleurgesteld en verdrietig te zijn. Ik ben ontzettend trots om een burger van het Verenigd Koninkrijk te zijn, met haar Engelse, Ierse en Franse erfgoed.

Reageren