Curator

Betaalt de debiteur niet voordat de faillissementsaanvraag voor de rechter wordt gebracht? Dan zal in deze gerechtelijke procedure door de rechter worden bepaald of de debiteur in staat van faillissement wordt verklaard. Deze faillietverklaring heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de debiteur. Om deze reden zal hij dit pressiemiddel in de regel ook willen vermijden. Na faillietverklaring zal door een toegewezen curator worden geïnventariseerd hoeveel er nog uitgekeerd kan worden aan de crediteur(en).  

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in de meeste gevallen op de debiteur worden verhaald. De kosten van de faillissementsaanvraag (vanaf € 1.549,00) zijn in het geval van een faillissement hoog preferent en worden om die reden ook vaak door de curator terugbetaald. De kosten van een faillissementsprocedure zijn aanzienlijk lager dan die van een bodemprocedure.

Doordat Bierens zelf curatoren in dienst heeft, kunnen wij u alles vertellen over de faillissementsaanvraag. 

Onze filosofie en werkwijze >

Bekijk onze tarieven en ons beleid >

Neem contact met ons op >