Faillissement aanvragen

Debiteuren die weigeren te betalen? In Nederland hebben advocaten enkele mogelijkheden om wanbetalers toch tot betalen te bewegen en de crediteuren te laten ontvangen wat hen toekomt. Eén van de opties is het faillissement aanvragen van uw debiteur.

Faillissement aanvragen effectief middel

Naast de buitengerechtelijke middelen kan de incasso advocaat een bodemprocedure of incasso kort geding starten, beslag leggen of een faillissement aanvragen. Deze faillissementsaanvraag is een uiterst geschikt en effectief middel om de debiteur alsnog te laten betalen.

Faillissement aanvragen vrij eenvoudig

De advocaten van Bierens Incasso Advocaten kunnen, in tegenstelling tot incassobureaus en deurwaarders, het faillissement aanvragen van uw debiteur. Als de buitengerechtelijke middelen zijn uitgeput en de debiteur geen reden heeft om niet te betalen, kunnen wij het faillissement vrij eenvoudig aanvragen. Doordat het faillissement vaak verstrekkende gevolgen heeft voor de debiteur, zal hij er alles aan doen om te voorkomen dat de debiteur het faillissement uitspreekt.

Curator

Als de debiteur in staat van faillissement wordt gesteld, zal de rechter een curator aanwijzen. Deze zal het inventaris van de debiteur opnemen en is verantwoordelijk voor de uitbetaling aan de crediteuren. De kosten van de gerechtelijke procedure worden vaak door de curator terugbetaald en zo dus op de debiteur verhaald.