Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in Dubai? Voor een succesvolle incasso van uw facturen in Dubai is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Als u zakendoet in Dubai weet u dat de handelscultuur op vele vlakken verschilt van de Nederlandse. Doordat ook de regelgeving veel anders is dan in Nederland, begint u hier als schuldeiser met een achterstand. Onze advocaten zijn volledig thuis in de regelgeving in Dubai, spreken de taal en kennen de handelstradities in Dubai, waardoor ook hier rechtvaardigheid voor de crediteur wordt bereikt.

Inhoud

Succesvol incasseren Dubai

Afhankelijk van uw relatie met de debiteur, is het aan te raden eerst contact met hem op te nemen en te vragen waarom nog niet is betaald. Als blijkt dat hij niet wil betalen raden wij u aan direct een aanmaning te versturen, met daarin een duidelijke omschrijving van de factuur. Geef hierbij een duidelijke betalingstermijn aan, van in de regel rond de 14 dagen.

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. De meeste vorderingen in Dubai weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een betalingsregeling, te incasseren.

Worden uw facturen niet betaald? Zorg ervoor dat u uw vordering kunt bewijzen. In Dubai is het verstandig uw afspraken schriftelijk vast te leggen. Bewaar uw:

  • Getekende overeenkomsten;
  • Algemene voorwaarden;
  • Opdrachtbevestigingen;
  • Kopie van facturen;
  • Bewijs van levering of diensten;
  • De correspondentie met uw debiteur.

Buitengerechtelijk en gerechtelijk incasseren in Dubai

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart. Veelal zal de aankondiging hiervan uw debiteur alsnog over de streep trekken.

Onze internationale advocaten weten exact wat de meest succesvolle middelen zijn en hoe ze deze moeten inzetten. Uiteraard wordt u vooraf altijd volledig en eerlijk geïnformeerd over de slagingskansen.

Incasso op basis van No Win, No Fee

Incasseren wij niet, dan betaalt u ons ook geen honorarium. In onze optiek moet u namelijk altijd kunnen kiezen voor de kwaliteit van een incasso advocaat. Als de debiteur niet het volledige bedrag betaalt, brengen we enkel de kantoorkosten (€150,00) bij u in rekening.

Incasso in Europa en daarbuiten

Naast onze in-house internationale advocaten in Veghel en Amsterdam kunnen wij u ook vanuit onze kantoren in verschillende andere landen helpen. Bierens heeft kantoren in Düsseldorf, Antwerpen, Parijs, Barcelona, New York en Shanghai. Vanuit deze landen kunnen onze aldaar gevestigde advocaten direct schakelen met u en uw debiteur. Ook bij incassozaken of zakelijke geschillen elders op de wereld zorgen wij voor spoedige betaling van uw facturen.

Contact

Onze internationale advocaten uit diverse Europese landen kennen de regelgeving, taal en cultuur van Dubai. Doordat wij internationaal incasseren in de taal van u en uw debiteur, behaalt Bierens bij grensoverschrijdende incasso’s optimaal resultaat. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.