Incasso in Italië

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in Italië? Betalingstermijnen kunnen in Italië langer zijn dan wij in Nederland gewend zijn. Het Italiaanse rechtssysteem gaat daarnaast uit van debiteurenbescherming, waardoor de schuldeiser vaak meer moeite moet doen om een vordering of rechtsmaatregel te onderbouwen. Voor een succesvolle incasso van uw facturen is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Inhoud

Ken uw Italiaanse handelspartner

In Italië bestaat het merendeel van de ondernemingen uit familiebedrijven die al generaties bestaan, waardoor continuïteit en het onderhouden van handelsrelaties bijzonder belangrijk zijn. Waar de handelscultuur in Noord-Italië sterk lijkt op die van Noord-Europa, lijkt deze in het zuiden meer op het stereotype beeld dat van Italië wordt geschetst.

Als u zaken doet met Italianen, wees u dan bewust van de meer hiërarchische en formele zakencultuur. Italiaanse ondernemers waarderen het als u tijd maakt voor meerdere ontmoetingen. Het is voor Italianen belangrijk om goed voor de dag te komen en dat wordt ook van u verwacht. Het dragen van een goed pak met das is bij zakelijke afspraken dan ook verstandig. Hiernaast vindt u enkele adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met Italianen.

Ken de Italiaanse handelstradities

 • Een man wordt beoordeeld op de schoenen die hij draagt. Volgens het Italiaanse gezegde “Mai indossare il marrone dopo le 18:00”, moet u bruine schoenen of een bruine riem na 6 uur vermijden;
 • Veelal is degene waarmee u besprekingen heeft niet de contactpersoon met beslissingsbevoegdheid. Zorg dat u inzicht krijgt in de hiërarchie van het bedrijf;
 • De oudere generatie Italianen spreekt in de regel beter Frans dan Engels. Bij de jongere Italiaanse handelspartners zal, hoewel de Italiaan niet bekend staat om zijn Engelse taalvaardigheid, de beheersing van het Engels al beter zijn;
 • Overhandig bij uw contact een, bij voorkeur Italiaans, visitekaartje met een omschrijving van uw functie;
 • Een stropdas als relatiegeschenk wordt door de Italiaanse zakenman gewaardeerd. Bij vrouwen doet een mooie bos bloemen het vaak goed;
 • Uw handelspartner begroeten of afscheid van hem nemen in het Italiaans wordt gewaardeerd;
 • Presentatiemateriaal zoals brochures over diensten en producten kunnen ook in een andere taal dan het Italiaans worden aangeboden.

Wat kunt u doen?

Als uw Italiaanse handelspartner niet tijdig betaalt, raden wij u aan direct een aanmaning te versturen. Het is wenselijk om hierin een betalingstermijn van tussen de drie en zeven dagen te vermelden. Mocht dan nog niet betaald worden, dan kan deze formele aanmaning namelijk gedeeld worden met de rechtbank.

Ook dient u deze herinnering te voorzien van een specificatie van de vordering en een aankondiging dat als er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen zal geven op kosten van uw klant. Zorg dat u hierin snel handelt, om de kansen op betaling te vergroten.

Overeenkomsten gaat u bij voorkeur niet mondeling maar schriftelijk aan. Het is van belang dat u bij een onbetaalde factuur over de volgende informatie beschikt om uw vordering te kunnen onderbouwen:

Onderbouw uw Italiaanse vordering

 • Kopie van onbetaalde facturen;
 • Kopie van overeenkomsten, met handtekening van debiteur en stempel;
 • Kopie van opdrachtbevestigingen en eventuele afleveringsbonnen, met handtekening van debiteur en stempel;
 • Correspondentie met belofte om te betalen en erkenning van openstaande vorderingen.

Wat kunnen wij doen?

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. Met name door de verschillen tussen incasso in Italië en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in Italië weten wij buitengerechtelijk te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in Italië

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart. Veelal zal de aankondiging hiervan uw Italiaanse debiteur alsnog over de streep trekken.

Het treffen van een betalingsregeling is in veel gevallen aan te raden. Een ondertekende regeling kan in een later stadium bovendien worden ingezet als erkenning van schuld aan de kant van de debiteur. Laat u hierin wel bijstaan door een advocaat die de taal van de debiteur vloeiend spreekt en bekend is met de onderhandeltechnieken.

De aankondiging van een faillissementsaanvraag of het leggen van conservatoir beslag zijn incassomiddelen die we ook in Nederland kennen. Deze middelen dienen, anders dan in Nederland, in Italië wel voorafgegaan te worden door een rechtsprocedure; respectievelijk een betalingsbevel of een bodemprocedure. Het conservatoir beslag wordt door ons slechts in enkele situaties geadviseerd, doordat dit in veel gevallen een prijzige en tijdrovende procedure is met beperkte successcores.

Onze Italiaanse advocaten weten exact wat de meest succesvolle middelen zijn en hoe ze deze moeten inzetten. Uiteraard wordt u vooraf altijd volledig en eerlijk geïnformeerd over de slagingskansen.

Gerechtelijke incasso in Italië

In Italië bestaan er diverse mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen. Dit kan, naast het Europees Betalingsbevel dat in de meeste Europese landen kan worden ingezet, via de snellere Italiaanse Betalingsbevelprocedure of via een bodemprocedure.

Betalingsbevel
In Italië is het mogelijk een Betalingsbevelprocedure op te starten. Het Italiaanse Betalingsbevel is een procedure die zonder tussenkomst van de debiteur gevoerd wordt tussen de schuldeiser en de rechtbank. Met deze procedure heeft de schuldeiser de mogelijkheid om direct executie van het vonnis bij de rechtbank aan te vragen. Na de betekening heeft de wederpartij 40 dagen om te betalen of verweer te voeren tegen het bevel. Als de wederpartij verweer voert, zal automatisch een bodemprocedure opgestart worden.

Als de rechtbank de executie bij voorraad heeft toegewezen, kan uw advocaat de executieprocedure voortzetten. Zo kunnen de goederen van de wederpartij worden bevroren totdat de bodemprocedure afgerond is.

Bodemprocedure
Bij betwiste vorderingen of wanneer de tegenpartij in verweer gaat tegen het vonnis, dient de ‘processo ordinario di cognizione’ oftewel de bodemprocedure gestart te worden. Daarbij moet de vordering gemotiveerd en onderbouwd worden met bewijzen. Er zullen één of meerdere zittingen volgen die door de rechtbank worden bepaald. Ter onderbouwing van de vordering zou het ook kunnen dat wij getuigen dienen aan te dragen ook dat er door de rechtbank een deskundige wordt benoemd. Doordat deze procedure in sommige gevallen langer dan een jaar kan duren, is het niet altijd aan te raden om deze procedure te starten. Uw advocaat zal naar aanleiding van de details van uw zaak een advies geven over de slagingskansen en kosten.