MVO projecten

MVO projecten

Great Place to Work
Onze deelname aan het onderzoek van Great Place to Work. De kracht van onze organisatie ligt bij onze medewerkers en de mate waarin onze medewerkers zich thuis voelen in onze organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat er een zeer hoge mate van trots, teamspirit en kameraadschap heerst. Gezamenlijk gaan we dit najaar aan de slag met de resultaten van het onderzoek, welke ons handvatten hebben gegeven voor het optimaliseren van ons werkproces. Dit moet zich natuurlijk vertalen in een nog betere dienstverlening aan u als relatie van Bierens.

Samen voor duurzaam gaan
Een ander project is om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen. Dit betekent dat we met onze leveranciers om de tafel gaan om een duurzaamheidscan en een gedragscode te bespreken.

Ons belangrijkste doel is dat wij onze klanten op een maatschappelijk verantwoorde wijze kunnen bedienen. Onze klanten zijn ons immers dierbaar. Wij hopen echter dat onze inspanningen er ook toe leiden dat onze klanten maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen.

Milieubarometer
De milieubarometer mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ondanks dat we al bewust bezig zijn met ons energieverbruik, uitstoot en dergelijke valt er waarschijnlijk nog steeds veel milieuwinst te behalen. Derhalve zullen we op basis van een 0-meting van ons huidige verbruik bepalen wat onze doelstelling in de volgende jaren gaat worden. 

Om nog verdere bewustwording bij onze medewerkers te stimuleren en hun persoonlijk footprint* te verkleinen is een aantal leuke acties gestart zoals: 

“The Bierens Carpool Challenge”: hierbij wordt gestimuleerd dat medewerkers met een bepaalde minimale frequentie carpoolen, dat werkafspraken buiten de deur worden gecombineerd en medewerkers die op fietsafstand wonen nog vaker met de fiets naar het werk te komen.

“Bierens milieustraat”: Bierens is ook een heuse eigen milieustraat gestart waarbij medewerkers hun lege batterijen, toners van thuis en ook hun oude telefoons kunnen inleveren. Jaarlijks wordt gekeken aan welk goed doel de oude telefoons gegeven kunnen gaan worden.

Op onze website vindt u algemene informatie over ons MVO-beleid.

*Een voetafdruk, of de meer gebruikelijke term footprint, staat in het verband van duurzaamheid voor het achterlaten van gevolgen die ontstaan zijn door de mens. Het woord is in deze betekenis bedacht omdat een voetafdruk zichtbaar maakt waar een mens gelopen heeft. Op dezelfde manier maakt een mens zichtbaar dat zij leeft. De duurzame voetafdruk (sustainable footprint) staat voor de gevolgen van onze leefstijl voor andere mensen, de natuur, en voor toekomstige generaties.

 

Lees meer over MVO bij Bierens