Nieuws/blog

 • woensdag 24 juni 2015 | mr. E.C.W. de Haas (Evelien)

  Kan uw klant de online koopovereenkomst ontbinden?

  Overeenkomsten komen tot stand op basis van aanbod en aanvaarding. In de meeste gevallen gelden geen specifieke eisen. Ook een elektronisch contract komt tot stand op basis van aanbod en aanvaarding. Toch gelden er bij digitale contracten wel specifieke informatieplichten. Schending van de informatieplicht kan leiden tot een boete of zelfs ontbinding van de overeenkomst. Daarbij is er nog wel een onderscheid tussen overeenkomsten die via mail tot stand komen en overeenkomsten die via een website tot stand komen. In het laatste geval zijn de informatieplichten strenger.

  Lees verder
 • woensdag 24 juni 2015 | mr. P. van Zwijndregt (Pim)

  Gedwongen instemmen met een dwangakkoord?

  Steeds vaker benaderen debiteuren hun leveranciers met het verzoek om akkoord te gaan met slechts een klein percentage van hun vordering, omdat anders een faillissement of wettelijke schuldsanering onafwendbaar is. Ook in onze praktijk maken wij steeds vaker mee dat debiteuren of hun advocaten dergelijke verzoeken bij ons of onze klanten neerleggen.

  Lees verder