Nieuws/blog

 • maandag 3 augustus 2015 | mr. B. van den Bergh (Bart)

  Turboliquidatie niet automatisch einde verhaal

  Er zijn verschillende manieren waarop een rechtspersoon zoals een BV, NV of een stichting kan ophouden te bestaan. Dit kan bijvoorbeeld door fusie, een juridische splitsing of een ontbinding, maar ook door turboliquidatie. Deze vorm van ontbinding wordt in toenemende mate gebruikt of zelfs misbruikt, waardoor het einde verhaal lijkt voor de schuldeiser. Dit kan het geval zijn, maar dat hoeft niet.

  Lees verder
 • maandag 27 juli 2015 | mr. R. Arnoldus (Raymond)

  Versterking positie curator

  Het “Wetsvoorstel versterking positie curator” ligt inmiddels bij de tweede kamer. Onderdeel van dit wetsvoorstel is om de curator beter in staat te stellen zijn onderzoekswerkzaamheden te verrichten en daarbij fraude te signaleren. Om de onderzoekswerkzaamheden te kunnen verrichten, rust een verplichting op de failliet verklaarde onderneming om de curator een volledige en ongeschonden administratie ter beschikking te stellen.

  Lees verder