Nieuws/blog

 • donderdag 8 december 2016 | Ms. A.M. Cotter (Amy)

  Brexit: hoe nu verder?

  Sinds de uitkomst van het EU-referendum in het Verenigd Koninkrijk bekend werd, is het niet langer de vraag of Brexit plaats gaat vinden, maar hoe Brexit gerealiseerd gaat worden. De regering stelt dat het zelfstandig kan handelen en het lidmaatschap van de Europese Unie kan opzeggen (onder Artikel 50, Verdrag van de Europese Unie) zonder dat daarover in het Parlement gestemd hoeft te worden. Velen vrezen echter dat de overheid hierdoor teveel macht krijgt en zijn van mening dat hierover wel degelijk in het Parlement gestemd moet worden.

  Lees verder
 • vrijdag 2 december 2016 | mr. T.M. van Berkel (Thomas)

  Veranderingen rechtspraak 2017

  Sinds enige tijd staan er een aantal veranderingen op stapel in de rechtspraak. De rechtspraak moet aansluiten bij de digitalisering van de samenleving en procedures moeten vooral sneller en eenvoudiger worden. Dat is het doel van het wetgevingsprogramma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI). Dit beoogt dus een modernisering van de huidige rechtspraak,die vooral schriftelijk en soms zelfs per fax verloopt. Vanaf begin 2017 treden de wetsvoorstellen – die inmiddels zijn aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer – gefaseerd in werking.

  Lees verder