Voorgestelde maatregelen nieuwe faillissementswet zet economie verder onder druk

  • maandag 18 maart 2013 | Marketing team

Het huidig economisch tij leidt tot een historisch hoog aantal faillissementen. Dit is één van de motieven die ertoe heeft ertoe geleid dat Minister Opstelten op 27 november 2012 in een brief aan de Tweede Kamer een herijking van de faillissementswet voorstelt. 

In de brief met als onderwerp ‘Faillissementsfraude’ somt Opstelten een achttal maatregelen op waaronder een doorleveringsverplichting bij niet betalen en de mogelijkheid voor de rechter-commissaris om bestaande afname- en leveringsovereenkomsten op verzoek te wijzigen. 

Volgens Opstelten beogen deze maatregelen het bevorderen van het ‘reorganiserend vermogen van bedrijven en strekt ertoe te voorkomen dat bedrijven onnodig failliet kunnen gaan’. Volgens Bierens Incasso Advocaten bevorderen de maatregelen slecht betalingsgedrag en dragen ze bij tot een ongezond ondernemingsklimaat.

Reageren