Onze filosofie en werkwijze

Onze filosofie is eenvoudig. De economie draait om handelstransacties. Daarbij heb je altijd twee partijen. Een die goederen of diensten levert en de andere partij die moet betalen. Als degene die zijn stinkende best heeft gedaan en vaak veel kosten heeft gemaakt om te leveren niet betaald wordt, dan is dat onrechtvaardig. Wij willen zorgen dat er alsnog betaald wordt, inclusief de incassokosten, zodat de rechtvaardigheid voor de crediteur wordt bereikt. Dat doen we integer maar ook met de ontembare wil om te winnen.

Werkwijze

  1. Bij alle incasso opdrachten die wij voor 16.00 uur ontvangen, versturen wij nog diezelfde dag de eerste sommatie (per fax, e-mail en post). U kunt hierbij opgeven in welke valuta geïncasseerd moet worden. Binnen een kort tijdsbestek wordt frequent schriftelijk en telefonisch gesommeerd, waarbij de debiteur slechts enkele dagen de tijd krijgt voor een (deel)betaling. We zitten er bovenop!
  2. Bij volledige betaling dan wel deelbetaling ontvangt u binnen 5 werkdagen een afrekening respectievelijk doorbetaling met begeleidende brief (internationaal 8 werkdagen).
  3. Het is onze missie om naast de hoofdsom ook alle kosten op de debiteur te verhalen. Dit is belangrijk om het betalingsgedrag van de debiteur ook in de toekomst te verbeteren!
  4. U heeft een vaste advocaat als contactpersoon bij wie u al uw vragen kwijt kunt.
  5. Via uw persoonlijke pagina kunt u 24/7 de status van uw zaak volgen en de brieven en telefoonnotities inzien. Op zaakniveau wordt u schriftelijk op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen. Rechtsmaatregelen zullen niet zonder uw toestemming worden genomen. Wij informeren u vooraf altijd over de kosten voor procedures, zodat u weet waar u aan toe bent.

Lees de ervaringen van onze klanten