ASNEF jako środek pomocniczy do uzyskania płatności

|
Author:
2 min.

Nie wolno zapominać, że uzyskiwanie należności w krajach południowych stało się znacznie trudniejsze ze względu na kryzys finansowy. Obecnie finansowanie przez banki jest bardzo trudne, jeśli dłużej zatrzymuje się ewentualnie dostępne aktywa płynne. Dotyczy to nie tylko krajowych wierzycieli, ale również Państwa jako wierzycieli zagranicznych. Dłużnik czuje, że dzieli go bezpieczna odległość. Jednak nic bardziej mylnego.

Bierens Incasso Advocaten nie czeka biernie, lecz poszukuje rozwiązań, aby mimo trudnej sytuacji szybko i skutecznie odzyskać Państwa należności. W Hiszpanii znaleźliśmy środek, aby na etapie pozasądowym uświadomić dłużnika o powadze sytuacji i w miarę możliwości uzyskać płatność.

Od dłuższego czasu w Hiszpanii istnieją listy dłużników w segmencie B2B. Listy te zostały stworzone przez instytucje finansowe oraz firmy telekomunikacyjne w celu wymiany informacji o dłużnikach i usprawnienia zasad zarządzania kredytami. W Holandii może wydawać się to dziwne, ale dla hiszpańskich dłużników jest to normalna rzecz.
Na listy te wpisuje się liczbę niezapłaconych należności wierzycieli (tylko tych, którzy chcą ich wpisania), łączną kwotę tych należności oraz datę ostatniej niezapłaconej należności.

Przed wpisaniem należności na tę listę musi ona spełnić kilka wymagań:

  • Wpisana niezapłacona należność musi być udokumentowana, aktualna, niezapłacona w terminie i wymagalna.
  • Faktury, które nie mają przekroczonego terminu płatności, nie mogą zostać wpisane.
  • Należności nie mogą być starsze niż sześć lat.
  • Dłużnik musiał otrzymać już wezwanie i monit do zapłaty należności na etapie pozasądowym.
  • Przed dokonaniem wpisu, podczas wezwania do zapłaty lub w momencie powstania zobowiązania należy poinformować dłużnika, że w razie niezapłacenia informacje o nim zostaną wpisane na listę.
  • Wierzytelność musi być starsza niż trzy miesiące.
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dłużnika należy poinformować w ciągu 30 dni o wpisaniu na taką listę, aby mógł dochodzić swoich praw, jeśli ma taką możliwość.

Wpisy muszą być dokładne i dobrze udokumentowane, ponieważ podstawa prawna tych list ma bardzo rygorystyczny zakres zgodności z hiszpańskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i odpowiedzialności. Nieprawidłowy wpis może mieć więc poważne następstwa i spowodować konsekwencje.

Ponadto, ze względu na zobowiązania ustawowe,po dokonaniu rejestracji ważne jest, aby w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty należności zgłosić to niezwłocznie administratorowi listy dłużników w celu aktualizacji informacji.

Kancelaria Bierens Incasso Advocaten zawarła porozumienie z ASNEF, które umożliwia wpisanie Państwa dłużników na listę ASNEF. Jest to ostatni środek wywarcia presji na dłużniku, ponieważ banki i instytucje finansowe sprawdzają te listy przed udzieleniem kredytu. Może to mieć poważne skutki dla prowadzenia firmy dłużnika w przyszłości.

Wpisanie dłużnika odbywa się oczywiście wyłącznie za Państwa pisemną zgodą. Ponadto Państwa należność musi być dokładnie udokumentowana za pomocą właściwej dokumentacji. Po spełnieniu tych dwóch warunków możemy wpisać dłużnika w Państwa imieniu na listę ASNEF, największą i najbardziej znaną listę dłużników w Hiszpanii.

Spodziewamy się jednak, że największy skutek przyniosą nasze pisemne wezwania informujące wcześniej o wpisaniu.
Koszty wpisu ASNEF są dla Państwa minimalne. Za tę usługę pobieramy 75 euro bez VAT za jeden wpis. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o liście dłużników ASNEF, należy się z nami skontaktować.