Hiszpańska firma nie płaci Państwa faktury: pociągnij dyrektora do odpowiedzialności!

|
Author:
1 min.
Spełnili Państwo wszystkie zobowiązania wynikające z umowy i wychodzą z założenia, że Państwa praca zostanie nagrodzona. Jednak spotyka Państwa ogromna niesprawiedliwość – Państwa hiszpański dłużnik zalega z płatnościami. Zdarza się, że sytuacja taka jest skutkiem nieumiejętnego zarządzania ze strony Państwa klienta. Kierujący firmą poprzez swoje niewłaściwe decyzje doprowadza firmę do złej sytuacji finansowej, co w rezultacie powoduje, iż firma nie jest w stanie zapłacić Państwa faktur. Czy niewłaściwie zarządzający właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za fakt, że Państwa faktury pozostają niezapłacone?

Osobista odpowiedzialność dyrekcji
W Hiszpanii windykacja wierzytelności może być wyjątkowo trudna. Statystyki Narodowego Banku Hiszpanii pokazują, iż w grudniu 2015 roku istniało 125.695 niezapłaconych rachunków, stanowiących łącznie kwotę €172.886.525,-. Jeśli posiadają Państwo niezapłaconą fakturę u hiszpańskiego klienta, mogą się Państwo zwrócić do sądu i w ten sposób wyegzekwować od dłużnika zapłatę należności. W sytuacji, gdy kierujący firmą źle nią zarządza, sąd może pociągnąć go do osobistej odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Odpowiedzialność ta bazuje na subiektywnych bądź obiektywnych przyczynach.

Przyczyna subiektywna
O subiektywnych przyczynach mówimy w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieściągalnym roszczeniem oraz równocześnie istnieje powiązanie pomiędzy przestępczym działaniem dyrekcji a szkodą powstałą na rzecz wierzyciela. Za przykład może służyć sytuacja gdy CEO decyduje o udzieleniu znacznej pożyczki podmiotowi trzeciemu, wiedząc jednocześnie iż podmiot ten jest niewypłacalny. W wyniku takiego działania firma nie jest w stanie zapłacić swoich zobowiązań. Sprawy takie są często bardzo skomplikowane gdyż wszystkie te trzy elementy: przestępstwo, związek przyczynowo-skutkowy oraz powstała szkoda musza zostać udowodnione w sądzie.

Przyczyna obiektywna
W tym przypadku mamy do czynienia ze sprawami, gdzie nie jest konieczne udowodnienie istnienia związku przyczynowo skutkowego. Jedyne, co musi zostać udowodnione w sądzie to fakt, że zarządzający nie dopełnił swoich obowiązków wobec firmy. Należy do nich między innymi dbanie o dobrą sytuację finansową firmy oraz utrzymanie przez określony czas jej aktywności zawodowej. Jeśli zarządzający nie dopełnił tych obowiązków np. firma nie jest aktywna przez okres 14 miesięcy, a zarządzający nie uzgodnił z interesariuszami, czy są zgodni co do jej likwidacji. Sprawy takie są więc łatwiejsze do udowodnienia w sądzie, a zatem częściej spotykane niż takie, w których przyczyna jest subiektywna. Wzrost liczby spraw z obiektywną przyczyną jest wiec znaczny.

Uwaga: powyższy artykuł odnosi się do „zarządzających”, w hiszpańskiej nomenklaturze jest to „administrator”

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego tematu albo możemy być Państwu pomocni przy windykacji należności, proszę się skontaktować z Bierens Incasso Advocaten. Nasi adwokaci chętnie doradzą Państwu właściwą procedurę w Państwa sprawie.