Weksel własny: co to jest?

 

Weksel własny jest przyrzeczeniem zapłaty przez wystawcę weksla podanej w nim kwoty pieniężnej na rzecz osoby wskazanej na wekslu. Zawiera takie szczegóły, jak m.in. kwota i termin płatności.

Weksle mogą być używane zarówno dla pożyczek osobistych, jak i biznesowych i są elastycznym sposobem na określenie sposobu spłaty pożyczki, np. do określonej daty, w ratach lub na żądanie. Możesz zdefiniować warunki pożyczki, aby dopasować je do wymagań Twojej firmy.

Weksel własny: co powinien zawierać?

Weksel własny powinien zawierać:

  • Nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  • Polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  • Nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
  • Oznaczenie terminu płatności;
  • Oznaczenie miejsca płatności;
  • Nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  • Oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
  • Podpis wystawcy.

Weksle własne są bardzo podstawowe i chociaż mogą zawierać dodatkowe warunki, to zwykle są krótkie. Ogólnie rzecz biorąc, nie wymagają one notarialnego poświadczenia, ani nie muszą być rejestrowane, co czyni je opłacalnymi. Zaleca się jednak konsultację z prawnikiem, jeśli zawiera on dodatkowe warunki, jeśli pożyczana kwota jest wysoka lub jeśli zobowiązujesz się do wystawienia weksla zabezpieczonego. Zasady i przepisy dotyczące weksli różnią się w zależności od kraju, dlatego należy sprawdzić, co obowiązuje w danym kraju.

Weksle własne, weksle in blanco

Aby uzyskać więcej informacji na temat weksli, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością Ci pomożemy.