Odzyskiwanie należności można podzielić na 2 części; pozasądową i sądową.

Większość spraw dotyczących windykacji jest rozstrzygana na etapie pozasądowym. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości etapu pozasądowego możemy, za Twoją zgodą, wszcząć postępowanie sądowe. Krótko mówiąc, wstąpimy na drogę sądową celem odzyskania Twojej należności.