Czas trwania sądowej fazy windykacji

Czas trwania sądowej fazy windykacji zależy od sytuacji. Jest kilka czynników mających na to wpływ.

Jaki rodzaj procedury sądowej?

Jeśli windykacja pozasądowa nie odniesie rezultatu, istnieje kilka opcji proceduralnych. Na przykład, w Holandii jedna z form wywarcia presji na dłużniku jest złożenie wniosku o jego upadłość. Wnioski te są często rozpatrywane przez sąd w ciągu czterech tygodni. Natomiast zwykła procedura w której złożony jest pozew przeciwko dłużnikowi może potrwać w Holandii około sześciu miesięcy do roku. Podsumowując czas trwania procedur jest różny w każdym kraju.

W którym kraju należy wszcząć procedurę

Niektóre systemy prawne działają szybciej niż inne. W niektórych krajach postępowanie sądowe jest stosunkowo szybkie, a w innych może potrwać znacznie dłużej. Dlatego też międzynarodowi prawnicy mogą pomóc Ci wybrać najlepszą jurysdykcję sądową i właściwą drogę prawną dla Twojej sytuacji.

Harmonogram sądu

Prawnicy i sędziowie są zapracowanymi ludźmi. Zanim zaplanujesz rozprawę sądową, musisz omówić swoją dostępność z prawnikiem, aby mógł on skoordynować czas. Harmonogram rozpraw sądowych to nie tylko harmonogram sądu jako sądu; wiele także zależy od dostępności sędziów i pozostałych pracowników.

Zlożonosc sprawy

Jeśli sprawa jest skomplikowana, zajmie ona zdecydowanie więcej czasu niż prosta sprawa. Dostarczenie i analiza dowodów zajmuje sporo czasu; to samo dotyczy przeprowadzenia ekspertyz. Czynności te są konieczne w sprawach spornych.

Możliwość złożenia apelacji?

Po postępowaniu sądowym można wnieść apelację. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zgadza się z wynikiem w sądzie niższej instancji, może wnieść o ponowne rozpatrzenie decyzji. Sąd apelacyjny – ten, który rozpoznaje odwołania – dokona przeglądu dowodów i ustaleń w sprawie i ustali, czy istnieje wystarczająca ilość dowodów na poparcie wyroku. Ten proces może wydłużyć sprawę.

Więcej informacji na temat sądowej fazy windykacji

Masz pytania lub chcesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi? Skontaktuj się z nami! Nasi prawnicy ds. windykacji są wydajni, doświadczeni i gotowi pomóc Ci odzyskać należność.