Proces windykacji w firmie Bierens

Po przekazaniu zlecenia natychmiast rozpoczynamy proces windykacji. Można go podzielić na dwie części. Większość należności jest odzyskiwana na etapie pozasądowym lub przedprocesowym. Wysyłamy dłużnikowi pisemny wezwanie do zapłaty i dzwonimy do niego domagając płatności tak szybko, jak to możliwe. Jeśli dłużnik mimo tego nadal nie płaci możemy, za twoją zgodą, rozpocząć postępowanie sądowe.

Windykacja pozasądowa

Faza pozasądowa często jest nazywana „fazą polubowną”. To wtedy kontaktujemy się z dłużnikiem w sprawie zapłaty zaległych faktur. Odbywa się to zarówno pisemnie jak i telefonicznie. Wyznaczamy wtedy dłużnikowi kilka dni na zapłatę. Czasami uzgadniamy plan spłaty w ratach. Zawsze staramy się jednak, aby ten proces był jak najkrótszy.
Jeśli dłużnik odmówi zapłaty na etapie przedprocesowym, a Ty wyrazisz zgodę, możemy rozpocząć postępowanie sądowe. Zanim to nastąpi, przyjrzymy się niektórym aspektom takim jak: Jak dłużnik zareagował na pozasądowe postępowanie? Czy dłużnik jest wypłacalny? Jaka jest wysokość kwoty głównej?
Wszystkie te aspekty są rozważane przed podjęciem decyzji o następnym kroku.

Podjecie kroków sądowych

Przed podjęciem kroków sądowych omówimy z Tobą spodziewane koszty. Niektóre sprawy mogą być skomplikowane co może się wiązać z wyższymi kosztami. Kroki sądowe rozpoczniemy tylko i dopiero po uzyskaniu Twojej zgody. Niektóre elementy fazy sądowej mogą obejmować sprawdzenie dłużnika, wszczęcie postępowania upadłościowego lub pozwanie dłużnika.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści są gotowi i chętni by Ci pomóc.