Procedura windykacji

Gdy przekażesz nam swoją sprawę windykacyjną, natychmiast zaczniemy nad nią pracować. Procedurę windykacji można podzielić na dwie fazy. Naszym punktem wyjścia jest, aby zawsze zacząć od fazy przedsądowej, w której wzywamy dłużnika do zapłaty zaległych faktur. Jeśli nie przyniesie to pożądanego efektu, po konsultacji z Tobą możemy skierować sprawę do sądu w celu wyegzekwowania płatności.

1. Windykacja w fazie przedsądowej

W fazie przedsądowej, kontaktujemy się z dłużnikiem w celu przypomnienia mu o konieczności zapłaty zaległych faktur. Wysyłamy mu pisemne ostrzeżenie i kontaktujemy się z nim telefonicznie, żądając zapłaty. Dłużnik otrzyma wówczas kilka dni na spłatę. W niektórych przypadkach możemy zawrzeć ugodę dotyczącą płatności na raty, ale ogólnie staramy się aby okres ten był możliwie najkrótszy. Masz zagranicznego dłużnika? Wówczas nasi międzynarodowi prawnicy często mają dodatkowe możliwości windykacji.

2. Możliwości wszczęcia procedury sądowej

Jeśli Twój dłużnik nadal odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy podjąć kroki sądowe przeciwko niemu. Zanim to zrobimy, zawsze najpierw analizujemy konkretny przypadek. Na przykład oceniamy reakcję dłużnika w postępowaniu przedprocesowym, jego wypłacalność oraz wysokość kwoty głównej.

3. Podjęcie dzialan procesowych

Przed podjęciem kroków sądowych omówimy z Tobą spodziewane koszty. Podejmiemy je dopiero i tylko po uzyskaniu Twojej zgody. Istnieje zazwyczaj kilka możliwości prawnych, w zależności od kraju, w którym znajduje się Twój dłużnik. Nasi międzynarodowi eksperci poinformują Cię jaką opcję rekomendują.

Więcej informacji

Posiadasz roszczenie za granicą i chciałbyś wiedzieć więcej na temat międzynarodowej windykacji. Skontaktuj się z nami. Nasi międzynarodowi specjaliści do spraw windykacji oraz adwokaci chętnie podziela się swoja wiedzą na ten temat.

Kontakt+48 22 307 72 58