Każdy przedsiębiorca ma dłużników niepłacących faktur przez wiele miesięcy. A jeśli faktury są nieopłacone przez kilka lat? Czy można odzyskać należność czy upłynął termin przedawnienia? Należności mają swoją “datę ważności”, a więc termin przedawnienia. Termin przedawnienia należności to czas, kiedy można się domagać zapłaty należności. Prawo do żądania zapłaty nie jest bowiem wieczne.

Międzynarodowe terminy przedawnienia

Terminy przedawnienia są różne w różnych krajach. Czy prowadzicie Państwo działalność za granicą? Jeśli tak, to proszę zwrócić uwagę na roszczenia przeciwko zagranicznym dłużnikom. W ten sposób uchronicie się Państwo przed brakiem zapłaty przez zagranicznego klienta z uwagi na upływ terminu przedawnienia.

Przerwanie biegu przedawnienia

W celu uchronienia się przed przedawnieniem należy przerwać bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu przedawnienia, przedawnienie biegnie na nowo. Sposoby przerwania biegu przedawnienia są różne w różnych krajach. W Holandii czy Hiszpanii na przykład wezwanie do zapłaty przerywa bieg terminu przedawnienia, podczas gdy w Wielkiej Brytanii nie można przerwać biegu terminu przedawnienia.

Termin przedawnienia i jego przerwanie za granicą

W poniższej tabeli znajdują się terminy przedawnienia dla roszczeń przed wydaniem orzeczenia przez sąd i po wydaniu orzeczenia w różnych krajach europejskich. Proszę spojrzeć, czy istnieje możliwość przerwania biegu przedawnienia, czy można to zrobić pozasądowo czy tylko sądowo. W niektórych krajach przerwanie biegu przedawnienia jest możliwe tylko przez wszczęcie postępowania sądowego.

Termin przedawnienia
KrajRoszczenie przed orzeczeniemPo orzeczeniu*Czy można przerwać?**
Holandia5 lat20 lattak, pozasądowo
Belgia5 lat10 lattak, pozasądowo
Niemcy3 lata30 lattak, pozasądowo nie
Wielka Brytania6 lat6 latnie
Francja5 lat10 lattak, pozasądowo
Włochy10 lat10 lattak, pozasądowo
Polska2 lata10 lattak, pozasądowo
Hiszpania15 lat5 lattak, pozasądowo
Portugalia20 lat20 lattak, pozasądowo
Turcja5 lat10 lattak, pozasądowo

Dalsze informacje

Czy mają Państwo konkretne pytania dotyczące przedawnienia roszczeń i sposobów przerwania biegu terminu przedawnienia w krajach europejskich? Czy możemy Państwu pomóc w odzyskaniu należności? Prosimy o kontakt.