Jako dostawca mogą Państwo zawrzeć umowę sprzedaży z zastrzeżeniem własności (nazywana także klauzulą Romalpa). Oznacza to, że sprzedający pozostaje właścicielem towaru dopóki kupujący nie zapłaci za ten towar. Nawet jeśli towar zostanie już dostarczony do kupującego, to kupujący nie jest jeszcze prawnym właścicielem towaru.

Tylko pełna zapłata za towar spowoduje, że kupujący stanie się właścicielem tego towaru. Dopóki sprzedający jest właścicielem towaru, może odebrać swój towar w przypadku braku zapłaty. Dlatego też klauzula zastrzeżenia własności gwarantuje bezpieczeństwo dla Państwa przedsiębiorstwa w przypadku braku płatności przez nabywcę albo w przypadku upadłości nabywcy.

Jak ustanowić ważną klauzulę zastrzeżenia własności

Klauzula zastrzeżenia własności jest klauzulą umowną. Taka klauzula jest bardzo popularna w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Niestety wielu sprzedawców nie stosuje tej klauzuli w praktyce. W konsekwencji sprzedawca nie może się powołać na klauzulę zastrzeżenia własności. Jeśli chcą Państwo skutecznie skorzystać z klauzuli zastrzeżenia własności, proszę zadbać, by ustanowić klauzulę zastrzeżenia własności przy uwzględnieniu powyższych zasad:

  • Napisz poprawnie klauzulę zastrzeżenia własności. Jeśli klauzula ta nie jest zapisana poprawnie, nie będziesz mógł odebrać swojego towaru w przypadku braku płatności ze strony kupującego,
  • Wprowadź klauzulę zastrzeżenia własności do umowy z kupującym, ewentualnie do ogólnych warunków umów. Zawsze klauzula zastrzeżenia własności musi mieć formę pisemną, by udowodnić, że klauzula zastrzeżenia własności jest częścią Twojej umowy z kupującym,
  • Upewnij się, że masz dowód, że Twój klient wyraził zgodę na klauzulę zastrzeżenia własności, a więc na umowie sprzedaży albo na ogólnych warunkach umów powinien znajdować się podpis Twojego klienta,
  • Ważne jest, by Twój klient zaakceptował ogóle warunki umów z klauzulą przed wykonaniem umowy, a nie po jej wykonaniu,
  • Istotne też, by Twój towar można było odróżnić od innych towarów. Po prostu oznacz swój towar. Użyj unikalnych numerów seryjnych i umieść te numery także w swojej dokumentacji.

Odzyskanie Twoich towarów w razie braku zapłaty albo upadłości

Jeśli należność za sprzedany towar nie została zapłacona lub też pojawił się problem upadłości kupującego, jest możliwe odzyskanie Twojego towaru. Ważne jest Państwa szybkie działanie, by wykazać istnienie klauzuli zastrzeżenia własności na wczesnym etapie. W niektórych sytuacjach niemożliwe jest odzyskanie towaru, w szczególności, kiedy

  • Państwa klient sprzedał już towar,
  • Towar został już połączony z innymi towarami.

Każda sprawa zależy od poszczególnych okoliczności, więc zawsze proszę o zasięgnięcie porady prawnika przed przystąpieniem do odzyskiwania towaru na podstawie klauzuli zastrzeżenia własności.

Klauzula zastrzeżenia własności w kontraktach z podmiotem zagranicznym

Czy chcą Państwo zawrzeć klauzulę zastrzeżenia własności w umowie z podmiotem zagranicznym? Wówczas proszę rozważyć, że klauzule zastrzeżenia własności różnią się w zależności od kraju.

Dalsze informacje?

Nasi międzynarodowi prawnicy specjalizują się w klauzuli zastrzeżenia własności i mają bogate doświadczenie w sprawach związanych z roszeniami opartymi na klauzuli zastrzeżenia własności oraz sporami z nią związanymi. W sytuacji gdyby Państwo chcieli konkretnej porady zawiązanej z klauzulą, prosimy i kontakt z naszą kancelarią.