Klauzula zastrzeżenia własności w Państwa umowie upoważnia Państwa do odzyskania Państwa towaru w przypadku braku zapłaty. Pozostajecie Państwo właścicielem towaru do czasu zapłaty za towar przez kupującego. Klauzula zastrzeżenia własności jest używana w wielu krajach europejskich, ale prawodawstwo w każdym kraju jest inne. Czy chcielibyście Państwo zawrzeć klauzulę w Państwa umowie z podmiotem zagranicznym? W takiej sytuacji proszę uwzględnić, że klauzula zastrzeżenia własności różni się w poszczególnych krajach.

Różnice w przypadku klauzul zastrzeżenia własności w sprawach z podmiotem zagranicznym

Jeśli chcecie Państwo zawrzeć klauzulę zastrzeżenia własności w umowie z podmiotem zagranicznym, proszę uwzględnić poniższe zasady:

  • Rodzaje klauzul zastrzeżenia własności:
    Pomimo, że klauzula zastrzeżenia własności jest często używana w wielu krajach europejskich, klauzula ta różni się poważnie. Na przykład w Niemczech przepisy przewidują bardziej rozszerzoną klauzulę niż prawo holenderskie. Zgodnie z prawem holenderskim klauzula nie pozwala na odzyskanie towaru, jeśli towar ten został zużyty do stworzenia innych produktów, np. jeśli sprzedane drewno zostało wykorzystane do wykonania stołu. Za to prawo niemieckie pozwala na odzyskanie stołu w razie braku płatności.
  • Wymagania formalne
    W niektórych krajach europejskich, jak w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii, kauzula zastrzeżenia własności musi być zastrzeżona w ogólnych warunkach umów albo w pisemnej umowie. W innych krajach jak we Włoszech klauzula musi być napisana na każdej pojedynczej fakturze. W niektórych krajach jest obowiązkowe zarejestrowanie zastrzeżenia własności w publicznym rejestrze. W Szwajcarii jeśli zastrzeżenie własności nie jest zerejstrowane, klauzula jest nieważna.

Porada międzynarodowa co do zastrzeżenia własności

Zawsze dobrze jest zwrócić się o poradę prawną, jeśli chcą Państwo wprowadzić klauzulę wykonalności w umowie z pomiotem międzynarodowym. Możemy Państwu udzielić takiej porady w następujących krajach:

Dodatkowe informacje?

Nasi międzynarodowi prawnicy to eksperci w zastrzeżeniu własności, posiadają bogate doświadczenie w zastrzeżeniu własności oraz sporach. Jeśli chcieliby Państwo konkretną poradę dotyczącą klauzuli zastrzeżenia własności, prosimy o kontakt.