3 Nieporozumienia dotyczące windykacji za granicą

Prowadzenie interesów z zagranicznym kontrahentem często pociąga za sobą dodatkowe wyzwania. Inna kultura handlowa oraz język utrudniają komunikację z zagranicznym partnerem, zwłaszcza w sytuacji konfliktu.

W praktyce regularnie widzimy, że firmy spisują roszczenia, zakładając, że ich windykacja jest niemożliwa bądź zbyt droga. Jest to jednak błędne myślenie. Chętnie pokażemy, co możemy zrobić dla Twojej organizacji, aby Twoje roszczenia zostały spłacone.

Nieporozumienie 1: zagraniczni dłużnicy mogą się łatwiej ukryć

Regularnie zdarza się, że dłużnik nie reaguje na telefony, listy bądź emaile sądząc, że dzięki temu uda mu się uniknąć płatności. Zdarza się to szczególnie często w przypadku dłużników zagranicznych. Mają nadzieje, że gdy się ukryją, w końcu zrezygnujesz i spiszesz fakturę. Wizyta u dłużnika jest dużo trudniejsza, gdy znajduje się on za granicą.

Chociaż zagranicznym dłużnikom wydaje się, że łatwo jest się ukryć, zwykle wiemy, gdzie ich znaleźć. Nasi specjaliści do spraw windykacji międzynarodowej mają dostęp do baz danych umożliwiających im znalezienie dłużników. Poza tym robimy wszystko co możemy, aby znaleźć dłużnika bez względu na to jak bardzo stara się ukryć. I z sukcesem: ostatecznie niewielu dłużnikom udaje się ukryć.

Nieporozumienie 2: Windykacja zagraniczna jest droższa

Z każdym procesem windykacji wiążą się koszty. Wiele firm błędnie zakłada, że koszt windykacji zagranicznej jest wyższy niż ten krajowy. To założenie można łatwo wyjaśnić koniecznością korzystania z zewnętrznej firmy windykacyjnej. Wiele firm windykacyjnych nie prowadzi działań za granicą co oznacza, że muszą one korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich. Nie dotyczy to jednak naszej organizacji; nasz zespół składa się z międzynarodowych specjalistów. Dzięki temu możemy działać szybko i bez dodatkowych kosztów.

Nieporozumienie 3: Należy zaangażować firmę windykacyjną w kraju dłużnika

Wiele firm uważa, że jeśli faktury pozostają niezapłacone, należy skorzystać z usług firmy windykacyjnej w kraju zagranicznego klienta. Nie jest to jednak konieczne, można korzystać z dowolnej firmy windykacyjnej bez względu na jej lokalizację. Należy jednak pamiętać, że nie każda firma windykacyjna jest równie skuteczna. Nasze doświadczenie pokazuje, że kontakt z dłużnikiem w jego własnym języku prowadzi do szybszej spłaty zadłużenia. Nie bez znaczenia jest również możliwość wszczęcia przeciwko dłużnikowi procedury sądowej.

Świadomość, możliwości podjęcia kroków na drodze sądowej sprawia, że wielu dłużników płaci swoje zobowiązania. Z tego też względu adwokat lub prawnik do spraw windykacji z kraju dłużnika jest zazwyczaj bardziej skuteczny. Dlatego też w firmie Bierens pracują adwokaci z wielu krajów europejskich. Pozwala nam to na szybszą i bardziej skuteczną windykację roszczeń międzynarodowych.

Więcej informacji

Chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat windykacji roszczeń międzynarodowych? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści do spraw windykacji udzielą Ci zawsze rzetelnej porady dotyczącej Twojej sprawy.