Czym jest europejski nakaz zapłaty?

Europejski nakaz zapłaty jest standardową procedurą, która umożliwia ściąganie należności zagranicznych. Procedura europejskiego nakazu zapłaty może być stosowana, gdy zarówno wierzyciel jak i dłużnik znajdują się w państwie członkowskim UE. Wyjątek stanowi Dania. Zaletą europejskiego nakazu zapłaty jest to, że jest to prosty, szybki i tani sposób windykacji roszczeń międzynarodowych.

Na czym polega procedura europejskiego nakazu zapłaty?

Procedurę europejskiego nakazu zapłaty rozpoczynamy od wypełnienia standardowego formularza (formularz A załącznika I do rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu zapłaty). Formularz ten jest dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. Wypełniony formularz wraz z dokumentami uzupełniającymi wysyłamy do sądu, który z kolei wysyła nakaz zapłaty do dłużnika. Dłużnikowi przysługuje termin 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Dłużnik nie zareaguje w terminie 30 dni? Nakaz zapłaty staje się wymagalny. Jest wówczas ważnym i wykonalnym orzeczeniem, które można egzekwować w każdym państwie członkowskim UE.

W jakich sytuacjach można skorzystać z europejskiego nakazu zapłaty?

Z procedury europejskiego nakazu zapłaty można korzystać w celu egzekwowania roszczeń międzynarodowych, które nie są zakwestionowane. Jeśli dłużnik poda powód, dla którego nie może zapłacić faktury, lub w przypadku dyskusji na temat płatności faktury, procedura ta nie może być zastosowana. W takim przypadku należy zazwyczaj przeprowadzić zwykłą procedurę sądową w kraju dłużnika.

Do którego sądu należy wysłać wniosek?

Aby skorzystać z procedury europejskiego nakazu zapłaty, należy wysłać wniosek do właściwego sądu. Który sąd jest sądem właściwym dla Ciebie zależy od sytuacji. Klauzule co do właściwości sądu w sytuacjach spornych można zawrzeć w umowie bądź ogólnych warunkach współpracy. Nie dokonano tego rodzaju ustaleń? Punktem wyjścia jest właściwość sądu w miejscu zamieszkania dłużnika. Oznacza to, że musisz procesować się za granicą.

Więcej informacji na temat windykacji za granicą?

Posiadasz niezapłacone roszczenie za granicą? Skontaktuj się z nami. Nasi międzynarodowi specjaliści ds. windykacji oraz prawnicy chętnie pomogą w ocenie Twojej sprawy. Zrobimy wszystko co możemy abyś otrzymał to do czego masz prawo.