Windykacja za granicą

Windykacja za granicą: jak to działa?

W sytuacji, gdy zagraniczny klient nie płaci, wiąże się to z innymi wyzwaniami niż wtedy, gdy dłużnik znajduje się w Polsce. Dlatego wyjaśniamy, jak odbywa się windykacja za granicą

Kontakt z dłużnikiem

Jeśli faktura międzynarodowa nie zostanie zapłacona w terminie, zalecamy, aby najpierw skontaktować się z klientem samodzielnie. Ze względu na odmienny język oraz kulturę handlową nie zawsze jest to proste. Postaraj się więc dopasować swoją politykę zarządzania długiem.

Zlecenie sprawy do windykacji

Nie udało Ci się samodzielnie odebrać roszczenia? Zleć jego windykację zewnętrznej firmie. Często błędnie uważa się, że proces windykacji można zacząć jedynie w kraju Twojego dłużnika. Przekazujesz nam zlecenie wypełniając formularz na naszej stronie internetowej. Wraz ze swoimi danymi oraz tymi dotyczącymi Twojego dłużnika przesyłasz nam zalegle faktury. Niezwłocznie zaczniemy pracować nad Twoją sprawą.

Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.

Właściwy specjalista prowadzący sprawę

Zlecając windykację zagraniczną konkretnemu specjaliście kierujemy się tym, który z naszych specjalistów może najlepiej obsłużyć Twoją sprawę. Wpływ ma na to przede wszystkim jego narodowość. Na przykład sprawę wobec włoskiego dłużnika będzie prowadził jeden z włoskich specjalistów. Władają oni biegle językiem, znają włoskie tradycje handlowe oraz posiadają duże doświadczenie w zakresie ustawodawstwa. W końcu mówią językiem, znają włoskie tradycje handlowe posiadają duże doświadczenie w zakresie ustawodawstwa we Włoszech. Oprócz tego patrzymy na sektor, którego sprawa dotyczy oraz stopień złożoności sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty zapewniamy, że właściwa osoba zawsze obsługuje Twoją sprawę.

Eksperci w zagranicznej windykacji

Po przekazaniu nam zlecenia windykacji, specjalista ds. windykacji zaczyna od razu pracę nad Państwa sprawą. Zaczynamy zawsze od etapu pozasądowego. Oznacza to, że staramy się zapobiec interwencji sędziego. Ponieważ mamy dostęp do zagranicznych baz danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do prawie wszystkich zagranicznych dłużników, z którymi kontaktujemy się zarówno pisemnie jak i telefonicznie. Następnie roszczenia są omawiane w ich własnym języku, zarówno telefonicznie, jak i na piśmie. W większości przypadków dłużnik dokonuje płatności na tym etapie.

“Kancelaria Bierens i jej zespół międzynarodowych prawników rozumieją potrzeby przedsiębiorstw i są w stanie odnaleźć się w każdej sytuacji.”

Lea Macedoni / Alessi

Postępowanie sądowe za granicą

Zagraniczny klient nie płaci w fazie pozasądowej? Kierujemy sprawę do sądu. Zanim rozpoczniemy etap sądowy, sprawdzamy wykonalność postępowania sądowego. W tym celu przyglądamy się sytuacji finansowej dłużnika oraz systemowi prawnemu w kraju twojego dłużnika. Przedstawiamy Ci realistyczny obraz szans na odzyskanie Twoich należności. W niektórych przypadkach będziemy prowadzić sprawy w kraju Twojego dłużnika, ale możliwe jest również wystąpienie sytuacji, kiedy istnieje możliwość prowadzenia sprawy w Polsce. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której zostało to zawarte w podpisanej przez strony umowie.

Procedura europejskiego nakazu zapłaty

Twoja firma posiada siedzibę w państwie członkowskim UE? W niektórych sytuacjach możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. W tym celu należy wypełnić standardowy formularz, który następnie składamy do sądu. W wyniku tej procedury sąd wydaje europejski nakaz zapłaty. Dłużnikowi przysługuje termin 30 dni na złożenie sprzeciwu, jeśli nie zgadza się z roszczeniem. Po tych 30 dniach nakaz się staje się automatycznie wykonalny. Wyrok ten jest uznawany w każdym państwie członkowskim UE. Zaletą tej procedury są niskie koszty oraz stosunkowo krótki czas jej trwania. Procedury tej nie można jednak stosować w przypadku roszczeń zakwestionowanych.

Postępowanie sądowe za granicą

Jeśli Twój zagraniczny klient nie zapłaci i konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego, należy pamiętać, że proces windykacji sądowej będzie inny niż w przypadku postępowania w Polsce. Każdy kraj posiada inne prawodawstwo oraz zasady. Ponadto ramy czasowe procesu również różnią się w zależności od kraju. Dlatego należy pamiętać, że postępowanie na drodze sądowej może trwać dłużej niż zakładałeś. Twój prawnik oczywiście opowie Ci więcej o tym, czego możesz się spodziewać w postepowaniu za granicą.

Płatność Twojego roszczenia

Za pośrednictwem naszego portalu internetowego możesz śledzić status prowadzonej przez nas sprawy. Nasz specjalista ds. windykacji poinformuje Cię oczywiście o ważnych krokach w Twojej sprawie. Roszczenie zostało zapłacone? Wpłata powinna wpłynąć na nasze specjalnie założone w tym celu konto, to właśnie z niego otrzymasz od nas przelew. Dłużnicy muszą zapłacić zaległe roszczenia na nasze specjalne konto strony trzeciej. W terminie kilku dni otrzymasz od nas pismo wraz ze specyfikacją zapłaconego roszczenia, a kwota pozostała do zapłaty zostanie przelana na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Więcej informacji

Posiadasz roszczenie za granicą i chciałbyś wiedzieć więcej na temat międzynarodowej windykacji. Skontaktuj się z nami. Nasi międzynarodowi specjaliści do spraw windykacji oraz adwokaci chętnie podziela się swoja wiedzą na ten temat.

Zgłoś swoją sprawę przed 16:00, a nasz prawnik windykacyjny zacznie działać jeszcze dzisiaj! Prześlij swoje roszczenie.