Zachowania płatnicze europejskich przedsiębiorstw

Prowadząc działalność za granicą dobrze jest zagłębić się w zachowanie płatnicze dłużnika. W prawie każdym kraju europejskim obowiązuje prawny termin płatności wynoszący w przypadku firm 30 dni. Jednak zachowania płatnicze w poszczególnych krajach różnią się od siebie. Na przykład są kraje, w których płatności są zazwyczaj dokonywane szybko, ale są też kraje, w których firmy często zwlekają kilka miesięcy z zapłaceniem faktury. Ponadto istnieją również inne aspekty, które wpływają na zachowania płatnicze europejskich firm.

Moralność płatnicza w południowej Europie

Wiele firm z krajów Europy Południowej nie przestrzega podanych terminów płatności. Na przykład 60% francuskich firm spóźnia się z płatnościami. W Hiszpanii również nie przywiązuje się wagi do terminowych płatności. Tam płatności podobnie jak we Włoszech dokonywane są nawet 70 dni później. W niektórych greckich firmach dokonywanie płatności dopiero po 100 dniach nie jest niczym niezwykłym. Dlatego ważne jest prowadząc interesy z firmą z Europy Południowej przestrzeganie konkretnych wytycznych wobec dłużnika. W ten sposób unikniesz długiego oczekiwania na pieniądze lub nawet gorzej: konieczności przekazania swojego roszczenia zewnętrznej firmie do windykacji.>

Moralność płatnicza we wschodniej Europie

Chociaż zachowania płatnicze niektórych firm z Europy Wschodniej nie zawsze były dobre, w ostatnich latach uległo to znacznej poprawie. Stabilny wzrost gospodarczy w tej części Europy pozytywnie wpłynął na zachowania płatnicze. Znajduje to szczególnie odzwierciedlenie w polskich firmach.

Moralność płatnicza w zachodniej Europie

Zachowania płatnicze firm w Europie Zachodniej od lat są dość dobre. Kraje takie jak Niemcy i Holandia należą do grupy lepszych płatników w Europie. W porównaniu z innymi krajami faktury są opłacane na czas. Ale pomimo pozytywnych zachowań płatniczych, ważne jest, aby prowadzić konsekwentną politykę dotyczącą dłużników. Co roku obsługujemy wiele spraw windykacyjnych w firmach z tych krajów.

Niestabilność ekonomiczna

W krajach, które nie należą do stabilnych ekonomicznie zachowania płatnicze firm również pozostają w tyle. Na przykład podczas kryzysu finansowego w Grecji zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost liczby zleceń windykacyjnych w greckich przedsiębiorstwach. Tak było również w przypadku kryzysu tureckiego po nieudanym zamachu stanu w 2016 r. Nasz turecki prawnik miał wtedy znacznie więcej spraw dotyczących windykacji należności od przedsiębiorstw z Turcji. Z tego względu przed rozpoczęciem współpracy sugerujemy sprawdzenie sytuacji ekonomicznej kraju partnera. Uważaj na sygnały, mogące wskazywać że Twój klient może (już) nie być w stanie zapłacić.

Więcej informacji

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat windykacji w Europie lub masz pytanie dotyczące konkretnej sprawy windykacyjnej? Skontaktuj się z nami. Nasi międzynarodowi specjaliści ds. windykacji oraz prawnicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.