Są dwa rodzaje odzyskiwanych należności: niezakwestionowane roszczenia i roszczenia zakwestionowane. Różnią się one przyczyną braku zapłaty. Oczywiście decyduje to o sposobie odzyskania należności.

Roszczenia niezakwestionowane

W przypadku roszczeń niezakwestionowanych, dłużnik wskazuje, że nie może zapłacić albo w ogóle nie odpowiada. Czasami dłużnik nie jest w stanie zapłacić, a czasami zrobi wszystko, by płatności uniknąć.

5 podstawowych zachowań dłużnika przy roszczeniach niezakwestionowanych

  • dłużnik ma problem finansowe. Nie ma środków, by opłacić Twoją fakturę.
  • dłużnik podaje różne powody braku płatności.
  • dłużnik gra na czasie, żeby uzyskać jak najwięcej czasu na zapłatę.
  • dłużnik nie odpowiada albo nawet zaginął bez śladu. Powód braku zapłaty jest nieznany.
  • brak zapłaty może też stanowić przestępstwo, gdy klient od początku nie zamierzał zapłacić.

Sposób działania przy roszczeniach niezakwestionowanych

Zakwestionowanie roszczenia przez dłużnika determinuje sposób poprowadzenia sprawy przez naszych specjalistów. W przypadku niezakwestionowania roszczenia, dłużnik, po ustaleniu jego adresu, otrzyma wezwanie do niezwłocznej zapłaty. Jeśli dobrowolna zapłata jest niemożliwa, zostanie wszczęte postępowanie sądowe.

Zakwestionowane roszczenia

W przypadku roszczeń zakwestionowanych, dłużnik podaje dobrze uzasadniony powód braku zapłaty. Na przykład niewykonanie umowy w całości. Zakwestionowane roszczenie jest więc w rzeczywistości sporem dwóch stron.

5 podstawowych zachowań dłużnika przy roszczeniach zakwestionowanych

  • Dłużnik twierdzi, że nie dostarczono mu towaru.
  • Dłużnik twierdzi, że dostarczono mu nieprawidłowy towar.
  • Dłużnik wskazuje, że towar doręczono mu zbyt późno.
  • Dłużnik twierdzi, że towar był po dostawie w złym stanie, ponieważ miał wady.
  • Dłużnik wskazuje, że poniósł szkodę.

Sposób odzyskania należności przy zakwestionowanym roszczeniu

W przypadku zakwestionowanego roszczenia nie ma sensu wpływania na dłużnika, ponieważ istnieje spór, który należy rozwiązać, zanim dłużnik zapłaci. W takiej sytuacji nasi specjaliści zrobią wszystko, co możliwe, by rozwiązać konflikt. Oczywiście na początku próbujemy zakończyć spór bez interwencji sądu. Często jednak wszczęcie procedury sądowej jest niezbędne w celu rozwiązania sporu. W takiej sytuacji sąd decyduje o jego rozwiązaniu.

Szybka płatność Państwa faktur?

Aby tak się stało należy szybko przekazać sprawę do windykacji. Nasi specjaliści podejmą kroki w Państwa sprawie jeszcze tego samego dnia, tak by jak najszybciej otrzymali Państwo należną płatność.