Blog

 • 13 Oct '16

  Posiadają Państwo hiszpańskich kontrahentów oraz niezapłacone przez nich faktury, których termin płatności już dawno minął? Jeśli tak, należy w takiej sytuacji wezwać hiszpańskich dłużników do zapłaty. Ile jednak mamy na to czasu? Czy nasza faktura nie jest przedawniona? Kiedy mówimy o przedawnieniu w myśl prawa hiszpańskiego oraz w jaki sposób można takie przedawnienie powstrzymać lub go uniknąć? Poniższy artykuł przybliży Państwu pojęcie przedawnienia w Hiszpanii oraz pokaże jak zapobiec przedawnieniu roszczeń wobec hiszpańskich dłużników.

 • 27 Jul '16

  Spełnili Państwo wszystkie zobowiązania wynikające z umowy i wychodzą z założenia, że Państwa praca zostanie nagrodzona. Jednak spotyka Państwa ogromna niesprawiedliwość - Państwa hiszpański dłużnik zalega z płatnościami. Zdarza się, że sytuacja taka jest skutkiem nieumiejętnego zarządzania ze strony Państwa klienta. Kierujący firmą poprzez swoje niewłaściwe decyzje doprowadza firmę do złej sytuacji finansowej, co w rezultacie powoduje, iż firma nie jest w stanie zapłacić Państwa faktur. Czy niewłaściwie zarządzający właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za fakt, że Państwa faktury pozostają niezapłacone?

 • 6 maj '15

  Pozycja wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności poza granicami swojego macierzystego kraju, uległa poprawie w wyniku zmiany Rozporządzenia Bruksela I z dnia 10 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Bruksela I określa, który sąd jest właściwy w sprawach transgranicznych.

 • 30 Apr '15

  Wykręcanie sie, zaprzeczanie i groźby. Nasi prawnicy regularnie konfrontowani są z kreatywnymi wymówkami dłużników. Niektóre wymówki moga przyprawiac o smiech, inne mogą wręcz niepokoic.

 • 29 Nov '12

  „...naszym celem oraz moim osobistym dążeniem jest zagwarantowanie Państwa (klienta Bierens) praw, a także stworzenie bezpiecznych podstaw prowadzenia działalności z kontrahentami w Grecji”.

 • 20 Sep '12

  Nie wolno zapominać, że uzyskiwanie należności w krajach południowych stało się znacznie trudniejsze ze względu na kryzys finansowy. Obecnie finansowanie przez banki jest bardzo trudne, jeśli dłużej zatrzymuje się ewentualnie dostępne aktywa płynne.