Faktury lub roszczenia zakwestionowane

Gdy Twój klient posiada uzasadniony powód niepłacenia, istniejące roszczenie staje się roszczeniem spornym. Twój dłużnik nie zgadza się z fakturą, ponieważ na przykład uważa, że towary lub usługi nie zostały prawidłowo dostarczone. Dłużnik odnosi się zazwyczaj do wcześniej zawartych umów lub ogólnych warunków współpracy. Według drugiej strony nie spełniłeś niektórych warunków z tej umowy, w wyniku czego strona ta nie chce płacić. Sporna faktura jest zatem w rzeczywistości sporem prawnym. Nie ma znaczenia, czy druga strona ma rację i czy jej argumenty są zasadne.

Kiedy dochodzi do zakwestionowania roszczenia?

Roszczenie zakwestionowane może wystąpić, gdy zaistnieje jedna z następujących sytuacji:

   • Roszczenia o brak dostawy lub tylko częściową dostawę, w wyniku czego klient nie posiada odpowiedniej faktury.
   • Produkt lub usługa dostarczona jest zbyt późno, powodując powstanie szkody. Na przykład sklep internetowy jest dostarczany zbyt późno, co powoduje utratę potencjalnych dochodów przez klienta.
   • Dostawa niewłaściwych towarów. Na przykład, gdy zamówiono niebieskie długopisy i dostarczono czarne długopisy.
   • Niepoprawna konstrukcja budynków
   • Zła jakość dostarczonych towarów. Na przykład dostarczone opony nie spełniają obowiązujących norm.

Jak rozwiązać sporne roszczenie

Rozwiązanie spornego roszczenia wymaga innego podejścia niż zwykła sprawa windykacyjna. Wzywanie dłużnika do szybkiej spłaty nie wywoła żadnego skutku, ponieważ istnieje konflikt prawny, który należy rozwiązać w pierwszej kolejności. Zawsze staramy się rozwiązać konflikt w porozumieniu z drugą stroną. Jeśli to nie zadziała, możemy rozpocząć postępowanie sądowe, pozwalając sędziemu na rozstrzygnięcie konfliktu. Oczywiście pomożemy Ci w całym tym procesie i zrobimy wszystko, co możliwe, abyś nadal mógł otrzymać to, do czego masz prawo.

Specjalista w roszczeniach zakwestionowanych

Ponieważ roszczenie zakwestionowane jest sporem prawnym, potrzebujesz pomocy prawnika. W firmie Bierens nasz zespół prawników specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów. Chcesz uzyskać więcej informacji na temat rozstrzygania roszczeń zakwestionowanych? Skontaktuj się, chętnie Ci pomożemy.

Kontakt+48 22 307 72 58