Sprawy windykacyjne

Uogólniając istnieją dwa rodzaje spraw windykacyjnych: zwykła i zakwestionowana. Różnicę między tymi dwoma przypadkami stanowi sposób podejścia do sprawy w celu jej rozwiązania i odzyskania należnych roszczeń.

Zwykła sprawa windykacyjna

W zwykłej sprawie windykacyjnej dłużnik informuje nas, że nie może zapłacić lub nie reaguje na otrzymywane wezwania. Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik po prostu nie jest w stanie zapłacić, czasem jednak dłużnik robi wszystko, aby uniknąć płatności.

Top 5 zwykłych spraw windykacyjnych

  1. Twój dłużnik ma problemy finansowe: obecnie nie ma środków finansowych na zapłacenie faktury.
  2. Twój dłużnik ma różne wymówki, dlatego nie dokonał jeszcze żadnej płatności.
  3. Twój dłużnik próbuje zyskać na czasie wydłużając uzgodniony termin płatności.
  4. Twój dłużnik nie reaguje, a nawet wydaje się, że zniknął. Przyczyna braku zapłaty zobowiązania jest (nadal) nieznana.
  5. Twój klient nigdy nie planował zapłacić faktury.

Przebieg zwykłej windykacji

Rodzaj sprawy windykacyjnej ma wpływ na jej przebieg. W przypadku zwykłej windykacji dłużnik zostaje wezwany do szybkiej zapłaty. Jeśli to nie zaskutkuje płatnością, podjęte zostaną kroki na drodze sądowej.

Zakwestionowana sprawa windykacyjna

Zakwestionowana sprawa windykacyjna oznacza spór handlowy między dwiema stronami. W spornych sprawach dłużnik twierdzi, że ma ważny powód, aby nie płacić. Na przykład, ponieważ uważa, że nie wypełniłeś niektórych warunków zawartych w umowie. Dłużnik czasem kwestionuje roszczenie tylko dlatego aby mieć powód, aby nie płacić. Przyczyny sporu będą musiały być udowodnione w sądzie.

Top 5 zakwestionowanych spraw windykacyjnych

  1. Twój dłużnik twierdzi, że nie dokonano dostawy.
  2. Twój dłużnik twierdzi, że dostarczono niewłaściwe towary.
  3. Twój dłużnik twierdzi, że dostawa była opóźniona.
  4. Twój dłużnik twierdzi, że dostarczono np. wadliwe towary.
  5. Twój dłużnik twierdzi, że poniósł szkodę.

Przebieg windykacji zakwestionowanej

W przypadku roszczenia zakwestionowanego nie ma sensu zwiększanie presji wobec dłużnika. W pierwszej kolejności trzeba rozwiązać istniejący konflikt, w przeciwnym wypadku dłużnik nie zapłaci. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać istniejący spór handlowy. Zawsze staramy się rozwiązać konflikt bez zaangażowania sędziego, niestety w wielu przypadkach konieczne jest wszczęcie procesu w celu rozwiązania sporu. Sędzia rozstrzygnie konflikt i określi, co niezbędne kroki.

Szybka płatność zaległych faktur?

Nie zwlekaj z przekazaniem nam swojej sprawy windykacyjnej. Nasi specjaliści ds. windykacji rozpoczną pracę nad Twoją sprawą jeszcze tego samego dnia, abyś mógł szybko otrzymać pieniądze, do których masz prawo.