Istnieją dwa główne powody, dla których należy wszcząć postepowanie sądowe. Możesz wystąpić do sądu, jeśli proces przedprocesowy/ pozasądowy nie przyniósł zadowalających rezultatów. Możesz również wnieść sprawę do sądu, jeśli dłużnik kwestionuje fakturę. Może się to zdarzyć, jeśli np. twierdzi, że towary lub usługi nie zostały dostarczone zgodnie z ustaleniami.

Niepomyslna faza przedprocesowa

W fazie przedsądowej agencja windykacyjna lub prawnik windykacyjny skontaktuje się z dłużnikiem w celu zorganizowania i zapewnienia płatności. Dłużnik może jednak odmawiać zapłaty zaległej faktury, pomimo upomnień. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem może być sąd. Po podjęciu decyzji w tej sprawie sprawa jest przekazywana do sądu. Sąd rozpozna sprawę, a następnie może nakazać dłużnikowi zapłatę.

Wystąpienie do sadu z roszczeniem zakwestionowanym

Dłużnik może zakwestionować roszczenie, co oznacza, że nie zgadza się z fakturą. Może twierdzić, że towary lub usługi nie zostały właściwie dostarczone. Skoro według dłużnika nie dotrzymałeś pewnych warunków umowy, odmawia on zapłaty faktury. To, czy dłużnik ma prawo odmówić zapłaty czy nie, zostanie rozstrzygnięte w sądzie.

Procedury sądowe

Czasami istnieje kilka możliwych opcji/ postepowań sądowych, które możesz wszcząć przeciwko dłużnikowi. Znalezienie najbardziej efektywnej procedury zależy od twojej sytuacji. Należy również pamiętać, że każdy kraj ma swój system prawny z odrębnymi procedurami. Prawnik może udzielić Ci porady na temat tego, które działania lub postępowania prawne najlepiej sprawdzą się w danej sytuacji.

Więcej informacji

Chciałbyś uzyskać więcej informacji w tym temacie? Chcesz wszczac procedure? Skontaktuj sie z nami! Nasi prawnicy są gotowi pomóc Ci odzyskać należność.