Jeśli prowadza Państwo interesy z innym podmiotem gospodarczym, zawierają Państwo obustronne ustalenia w umowie handlowej. Zazwyczaj uzgodnienia zawarte w umowach są przestrzegane, lecz czasem pojawiają się spory. Większość sporów wynika z różnej interpretacji zawartej umowy. Nasi międzynarodowi prawnicy pomogą Państwu rozwiązać spory wynikające z zawartych umów z kupcami, producentami, dostawcami, dystrybutorami bądź agentami.

Możemy służyć pomocą w różnego rodzaju sporach wynikających z umów takich jak:

– płatności zakwestionowane oraz odzyskiwanie należności;
– roszczenia zakwestionowane;
– naruszenie umowy;
– spory biznesowe;
– spory dotyczące dostarczonych towarów;
– spory dotyczące świadczonych usług;
– niewypłacalność Państwa klienta;
– odpowiedzialność oraz odszkodowania;
– spory międzynarodowe.

Specjalizujemy się w rozwiazywaniu sporów biznesowych

Dysponujemy zespołem ponad 35 prawników zajmujących się sporami sądowymi wyspecjalizowanych w rozwiazywaniu sporów handlowych dla krajowych oraz zagranicznych klientów. Rozwiązują oni skomplikowane konflikty biznesowe tak szybko i efektywnie jak to jest możliwe.

Spory handlowe oraz spory dotyczące umów

Jesteśmy w stanie rozwiązać większość sporów bez udziału sądu. Czasem jednak wszczęcie procedury sądowej jest nieuniknione np. jeśli strona przeciwna wzywa Państwa do stawienia się na rozprawie. W takich sytuacjach możemy pomóc w sądzie. Będziemy reprezentować Państwa interesy i zadbamy o to aby Państwa pozycja w sądzie była silna.

Specjaliści w rozwiazywaniu konfliktów prawnych

  • od 1952 roku;
  • międzynarodowa ekspertyza;
  • prawnicy wyspecjalizowani sporach handlowych;
  • rocznie rozwiązujemy setki sporów prawnych.

Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w sporach handlowych oraz konfliktach wynikających z umów

Maja Państwo pytanie dotyczące sporu wynikającego z umowy lub życzą sobie Państwo dodatkowych informacji o naszych usługach? Prosimy o kontakt – nasi międzynarodowi prawnicy chętnie Państwu pomogą.