Windykacja należności w Watykanie

Masz jednego albo więcej partnerów biznesowych w Watykanie, którzy zalegają z płatnościami? W celu skutecznego odzyskania Twoich należności w Watykanie, niezbędna jest obszerna znajomość kultury, języka oraz przepisów prawa.

Windykacja należności w Watykanie

Jeżeli prowadzisz interesy w Watykanie, musisz zdawać sobie sprawę, że kultura biznesu w Twoim kraju różni sie od kultury watykańskiej w wielu aspektach. Jako że przepisy prawa są także odmienne od przepisów prawa watykańskiego, jesteś w niekorzystnej sytuacji jako wierzyciel. Nasi prawnicy są w pełni zorientowani w przepisach prawa watykańskiego, mówią w języku tego kraju, a także są zaznajomieni z kulturą biznesu w Watykanie. To własnie dlatego możemy z powodzeniem wywalczyć sprawiedliwość dla wierzycieli także i tutaj.

Skuteczna windykacja należności w Watykanie

Twoje faktury pozostają niezapłacone? Upewnij się, że będziesz w stanie udowodnić swoje roszczenie. W Watykanie wskazanym jest, aby wszystkie umowy były zawierane w formie pisemnej. Zachowaj:

  • podpisaną umowę;
  • ogólne warunki;
  • potwierdzenie zamówienia;
  • kserokopie faktur;
  • dowód dostawy bądź usługi;
  • korespondencję z dłużnikiem.

Jeżeli jest to możliwe, doradzamy, abyś konstruował umowy i warunki dwujęzycznie, w językach ojczystych obu stron.

W zależności od Twoich relacji biznesowych z dłużnikiem, radzimy abyś najpierw skontaktował się z dłużnikiem i ustalił, dlaczego nie dokonał płatności. Jeżeli okaże się, że dłużnik nie chce zapłacić, doradzamy, abyś jak naszybciej wysłał do niego ponaglenie, wskazując faktury, które nie zostały zapłacone oraz dokładny termin zapłaty, zazwyczaj jest to 14 dni.

Jeżeli Twój klient nie odpowiada na Twoje ponaglenia, musisz działać szybko i przekazać swoje roszczenie do windykacji. Większość należności w Watykanie jesteśmy w stanie odzyskać na etapie przedsądowym, w formie ugody pozasądowej, albo w inny sposób.

Przedsądowe i sądowe postępowanie w sprawie odzyskania należności w Watykanie

Jeżeli zlecisz nam sprawę windykacyjną, będziemy wzywać dłużnika do zapłaty na piśmie oraz kontaktować się z nim telefonicznie. Jeżeli będzie to konieczne, jesteśmy w stanie zorganizować spotkanie z Twoim dłuznikiem. Jeżeli dłużnik nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, wówczas, w porozumieniu z Tobą, możemy wszcząć procedurę sądową. Często takie rozwiązanie zmobilizuje Twojego watykańskiego dłużnika do potraktowania zadłużenia poważnie i do zapłaty zaległości.

Nasi międzynarodowi prawnicy dokładnie znają skuteczne metody i wiedzą jak je zastosować. Oczywiście, będziesz informowany z wyprzedzeniem o możliwościach pomyślnego zakończenia sprawy.

Windykacja należności w oparciu o No Win, No Fee

Jeżeli nie uda nam się wyegzekwować Twojej należności, wówczas nie pobierzemy wynagrodzenia adwokata. Stoimy na stanowisku, że jeżeli chodzi o windykację należności, powinieneś mieć zawsze możliwość skorzystania z usługi wykwalifikowanego adwokata. Jeżeli dłużnik nie zapłaci całej dochodzonej kwoty, wówczas naliczymy jedynie naszą opłatę administracyjną (150,00 euro).

Windykacja należności w Europie i poza nią

Oprócz naszych in-house międzynarodowych prawników w Veghel i Amsterdamie, nasi prawnicy z biur krajowych są również do Twojej dyspozycji. Bierens posiada biura w Dusseldorfie, Antwerpii, Paryżu, Barcelonie, Rzymie, Nowym Jorku i w Szanghaju. Prawnicy pracujący w tych biurach mogą bezpośrednio kontaktować się z Tobą i z Twoim dłużnikiem. W każdej sprawie związanej z windykacją należności czy sporami gospodarczymi i wszędzie na świecie możemy postarać się o szybką zapłatę Twoich faktur i rozwiązanie problemu.

Kontakt

Nasi prawnicy międzynarodowi z różnych krajów europejskich są zaznajomieni z przepisami prawa, językiem, kulturą i obyczajami w Watykanie. Ponieważ prowadzimy międzynarodową windykację w Twoim języku i w języku Twojego dłużnika, osiągamy optymalne wyniki w transgranicznej windykacji należności. Chcesz dowiedzieć się wiecej o sposobie naszych działań? Prosimy o niezobowiązujący kontakt z naszą kancelarią.