Windykacja należności w Grecji

Windykacja w Grecji na pewno nie jest łatwym zadaniem. Zarówno kraj sam w sobie jak i jego gospodarka straciły zaufanie finansowe. Również aspekt różnicy kulturowej ma nie lada znaczenie.

1.ŻĄDANIE PŁATNOŚCI

W Grecji bardzo skutecznym okazuje się upominanie telefoniczne o płatność oraz wysyłanie wezwań płatniczych. W ten sposób dłużnik będzie świadomy, iż jego zadłużenie na pewno nie pójdzie w zapomnienie.
Jeśli pomimo upomnień dłużnik nie będzie reagował, proponujemy przekazać sprawę do windykacji naszej kancelarii Bierens Incasso Advocaten.

2. ZLECENIE WINDYKACJI

Bierens Incasso Advocaten jest kancelarią adwokacką z dwiema głównymi siedzibami w Veghel i Amsterdamie. Oddział w Amsterdamie specjalizuje się w międzynarodowej windykacji długów; tam również znajduje się grecki dział windykacji.
W skład oddziału w Amsterdamie wchodzą prawnicy z wielu europejskich krajów władający biegle rożnymi językami (również greckim). Ponadto doskonale znają i rozumieją różnice kulturowe różnych krajów, także Grecji.

3. WINDYKACJA W GRECJI

A. Faza pozasądowa

Proces rozpoczyna się wysłaniem listu wzywającego do zapłaty, w którym prawnik prowadzący sprawę prosi o zapłatę kwoty długu głównego, odsetek i wszelkich kosztów.
Jeśli po wysłaniu listów oraz wezwaniach telefonicznych nie zostanie dokonana płatność, zostanie wszczęta procedura sądowa.

Ugoda
Jeśli procedura wiązać by się miała z wysokimi kosztami oraz mogła by być bardzo czasochłonna, ciekawą alternatywą może się okazać zawarcie ugody. Ugoda będzie tak negocjowana ażeby osiągnąć jak najlepszy rezultat dla naszego klienta.

B. Faza sądowa

Złożenie pozwu i uzyskanie wyroku sądowego jest efektywnym instrumentem przeciwko dłużnikowi. W zależności od tego, czy wierzytelność została zakwestionowana przez stronę przeciwną czy też nie, można skorzystać z możliwości uzyskania Europejskiego nakazu zapłaty bądź też bazować na prawodawstwu i procedurach krajowych.

Zajęcie majątku
Jeśli po uzyskaniu wyroku dłużnik nadal nie wywiąże się ze swojego zobowiązania, kolejnym krokiem będzie wszczęcie egzekucji. Egzekucja może być wszczęta zarówno na ruchomościach jak i nieruchomościach należących do dłużnika.

Postępowanie upadłościowe i procedury je poprzedzające
W ostatnim czasie weszły w Grecji w życie nowe przepisy, które przede wszystkim podkreślają znaczenie postępowania naprawczego poprzedzając fazę postepowania upadłościowego. Najważniejszą częścią postępowania upadłościowego jest restrukturyzacja i likwidacja firmy. Celem tego postępowania jest danie firmie dłużnika szansy przetrwania i osiągniecie kompromisu z wierzycielami.

4. INFORMACJA DODATKOWA

Greckie firmy dotknęły wyjątkowo ciężkie i pełne ryzyka czasy. Okazanie cierpliwości oraz respektu na pewno pomogą w odzyskaniu wierzytelności.

5. DORADZTWO NA TEMAT WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W GRECJI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności w Grecji, zapraszamy do skontaktowania się z naszym greckim działem pod numerem tel.: +31 20 312 11 00 lub wysłania e-maila na adres: [email protected].